Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Vlamingen krijgen 4.277 jobs te weinig in federaal openbaar ambt

  Op 1 januari 2017 telde het federaal openbaar ambt 68.882 ambtenaren, waarvan er 37.015 (53,74%) door Nederlandstaligen worden bezet en 27.552 (46,26%) door Franstaligen. Dat blijkt uit tellingen die ik verrichtte op basis van de federale webstek pdata, waarin op zesmaandelijkse basis een overzicht wordt gegeven van de Belgische ambtenarij.
  Vlamingen vormen 60 procent van de […]

 • Beleidspartijen hebben les nog altijd niet geleerd

  Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Justitie Geens blijkt dat van januari 2015 tot en met juni 2017 in dit land niet minder dan 289 personen werden veroordeeld voor terroristische activiteiten. U leest dat wel degelijk goed: twee-honderd-negen-en-tachtig personen veroordeeld voor terroristische misdrijven.
  Daarmee mag duidelijk zijn dat dit land, we mogen gerust stellen […]

 • Flor Grammensprijs voor 3 V-Kamerleden

  Elk jaar reikt het Flor Grammensfonds de zogenaamde ‘Flor Grammensprijs’ uit aan verenigingen, initiatieven of personen die in de geest van onbaatzuchtige actie van wijlen Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding en het Vlaams bewustzijn bevorderen.
  Op zaterdag 8 juli, aan de vooravond van de herdenking van de Guldensporenslag, mocht ik samen met mijn collega’s in de […]

 • Enerzijds, anderzijds: Francken bepleit take-backs, terwijl Belgische marine als veerdienst voor economische migranten fungeert

  Vandaag en morgen bespreken de Europese ministers van binnenlandse zaken de migratiecrisis in Italië. Namens België zijn zowel staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aanwezig. Voorspelbaar klopt Francken zichzelf weer stoer op de borst, maar zoals zo vaak […]

 • Vlaams Belang is verheugd over bocht van N-VA

  Minister van Werk Kris Peeters heeft laten weten dat hij werk wil maken van anonieme praktijktests of mystery calls om de vermeende discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hiermee geeft Peeters uitvoering aan een resolutie die de meerderheid op 2 juli 2015, in uitvoering van het regeerakkoord, heeft  goedgekeurd, samen met een […]

 • Recordaantal asielzoekers krijgt leefloon

  In vijf jaar tijd is het aantal asielzoekers dat beroep doet op een leefloon meer dan verdubbeld. Kostprijs voor de belastingbetaler: 188 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die ik bemachtigde bij het departement Maatschappelijke Integratie.
  Erkende asielzoekers en personen die een subsidiaire beschermingsstatus bezitten, kunnen beroep doen op financiële steun in de vorm van een […]

 • Uitgeverij Egmont daagt organisatie Boekenbeurs voor rechter

  Donderdag vindt de eerste zittingsdag plaats van het proces dat Uitgeverij Egmont heeft aangespannen tegen de organisatoren van de Boekenbeurs. Aangezien de uitgeverij ook werken van het Vlaams Belang publiceert boycotten zij steevast de deelname van Egmont aan de boekenbeurs. 
  Concreet werden de twee vzw’s Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) gedagvaard. Om deel te […]

 • Werkgroep Politieke Vernieuwing: de berg heeft een muis gebaard

  Vandaag kwam de werkgroep Politieke Vernieuwing voor de laatste maal bijeen. Het is een werkgroep ‘windowdressing’ geworden, want het resultaat van de werkgroep die naar aanleiding van de graaicultuurschandalen werd opgericht, is wel heel povertjes. De voorstellen die op tafel liggen getuigen van een totaal gebrek aan moed en daadkracht. Verder dan kleine evidente voorstelletjes […]

 • N-VA handhaaft communautaire onevenwichten bij federale wetenschappelijke instellingen

  “In het confederale België vallen de huidige federale culturele en wetenschappelijke instellingen […] onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië. Dat kan door de instellingen toe te wijzen aan de deelstaten, dan wel door ze door beide deelstaten samen te laten beheren.” Zo staat het in het verkiezingsprogramma van de N-VA van 2014.
  Nu kan men […]

 • Kamerdebat over de mislukte aanslag in Brussel Centraal

  Vandaag was er in het vragenuurtje in De Kamer debat over de mislukte aanslag in Brussel centraal.
  Hier kan u mijn tussenkomst bekijken.
  Hier kan u het verslag van het volledige debat lezen.
   
  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het heeft geen haar gescheeld of de plenaire vergadering vandaag was begonnen met een minuut stilte […]