Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Op de steun van deze regering hoeven de Catalanen niet te rekenen

  Gisteren vond in de commissie Binnenlandse Zaken in De Kamer een actualiteitsdebat plaats over Catalonië.
  Het volledige verslag kan u hier vinden
  Voor diegenen die zich wat leeswerk willen besparen hierbij een korte samenvatting: de premier, antwoordde namens de voltallige federale regering en repte met geen woord over  de erkenning van Catalonië en veroordeelt het bestaan van […]

 • Vlaams Belang dient amendement in op nieuwe asielwet n.a.v. Spaanse repressie van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging

  Donderdag aanstaande wordt in principe de nieuwe asielwet van staatssecretaris Francken gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze nieuwe asielwet komt eigenlijk neer op een stroomlijning van het Belgische asielbeleid op het beleid inzake asiel zoals dat door de Europese Unie werd uitgetekend in diverse richtlijnen.
  Als dusdanig voldoet deze nieuwe asielwet op geen enkele wijze […]

 • Jambon degradeert België tot objectieve bondgenoot van Rajoy

  Indien de federale regering geen diplomatieke actie onderneemt tegen Spanje degraderen zij zich tot objectieve bondgenoot van Rajoys staatsterreur en diens rechtsmisbruik.
  Minister Jambon stelde immers dat de aanhouding van de acht Catalaanse ministers en het Europees aanhoudingsbevel tegen vijf andere Catalaanse regeringsleden een zaak is van de Spaanse justitie. Dat hij hiermee diametraal ingaat tegen […]

 • Amper 5 procent van fysieke agressiefeiten tegen treinpersoneel vervolgd

  Het waanzinnige verhaal van de treinbestuurder die dinsdagavond werd geterroriseerd door een groep allochtone jongeren is helaas geen uitzondering. Afgelopen jaar kregen 837 mensen van het treinpersoneel te maken met agressieve reizigers. In bijna de helft (356) van de gevallen gaat het om slagen en verwondingen of lichte geweldplegingen. Bij de overige daden gaat het […]

 • Ondoordachte accijnsverhogingen ramp voor sector en werkgelegenheid

  Vlaams Belang vraagt terugkeer naar accijnsniveau van voor 2015
  De ondoordachte accijnsverhoging die de federale regering in 2015 doorvoerde blijkt haar doel helemaal te hebben gemist. Ter herinnering: op 1 november 2015 stegen de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken respectievelijk met 30% en 40%. Die maatregel moest extra geld opleveren om het gat in de […]

 • Nog meer dotaties voor Laurent en de rest van het koningshuis

  Uit het ontwerp van begroting 2018 blijkt dat de kosten van het koningshuis nog toenemen: tot 36.406.000 euro. Zelfs Laurent krijgt meer. Hoog tijd om de premier daarover te ondervragen tijdens het vragenuurtje in de Kamer:
   
  Barbara Pas (VB): “Mijnheer de eerste minister, uw taxshift werkt. Steeds meer belastingen verschuiven, maar wel naar het Koningshuis. Dat blijkt alleszins […]

 • Voorstel toepassing taalwetgeving weggestemd

  Gisteren werd mijn voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Kamerdocument 1721/1-2) behandeld in de plenaire vergadering van De Kamer.
  Het voorstel werd enkel gesteund door fractie van Vlaams Belang, Vuye en Wouters en (allicht per ongeluk) Ine Somers (Open VLD). Alle andere kamerleden vinden […]

 • Oikofobe capitulards

  Naar aanleiding van de moorddadige aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem werd in april 2016 een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. Die leverde nu een eindverslag van 938 bladzijden af, waarover vandaag in de Kamer wordt gedebatteerd.
  Het Vlaams Belang werd van in het begin geweerd uit de werkzaamheden van deze commissie en dat blijkt […]

 • Late NVA-reactie toont juistheid kritiek Vlaams Belang over aanpassing Spoorcodex aan

  Vandaag, op 24 oktober, vijf dagen nadat de wetswijziging over de Spoorcodex gestemd werd in De Kamer (voorbije donderdag 19/10) reageerde NVA nog met een persbericht rond een zogenaamd misverstand rond de reden van de tegenstem van Vlaams Belang terzake. Alsof Vlaams Belang ergens zou beweerd hebben dat er toegevingen zouden gedaan zijn over taalgebruik […]

 • Bespreking verslag parlementaire onderzoekscommissie 22 maart is klucht

  Traditionele partijen voeren doofpotoperatie door en trekken niet de nodige lessen
  Deze voormiddag legde de Conferentie van voorzitters van de Kamer – waar het Vlaams Belang niet in zetelt – de spreektijd vast voor de parlementaire bespreking, nu donderdag aanstaande, van de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de terreuraanslagen van 22 […]