Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • 15 ex-ministers krijgen nog steeds 24,46 werknemers ter beschikking

  In 2001, in volle glorietijd van de liberale graaicultuur, voerde de federale regering een regeling in waarbij ministers die hun ministerpost verloren na het aantreden van een nieuwe regering, op kosten van de belastingbetaler nog gedurende vier volle jaren over twee medewerkers mogen beschikken. Met de verlenging van de federale regeertermijn in 2014 met één […]

 • Tweetaligheid Brusselse politie bereikt met 63% een historisch dieptepunt

  Sinds de politiehervorming van 1998, toen de 19 Brusselse gemeentelijke politiekorpsen werden samengevoegd tot 6 politiezones, is het met de tweetaligheid van de politie in Brussel er systematisch op achteruitgegaan. Onder minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, in naam nochtans Vlaams-nationalist, had men gehoopt dat daar verandering in zou komen, maar helaas is dat niet […]

 • Vandeput organiseert nieuwe asielinvasie

  De nieuwe operatie van de Belgische marine voor de kust van Libië zal nog meer mensen aanzetten om de oversteek richting Europa te wagen. Volgens het grensagentschap Frontex staan momenteel 1 miljoen mensen klaar voor de Libische kust om naar Europa te komen.
  In het kader van operatie ‘Sophia’ zet het Belgische fregat Louise-Marie maandag koers […]

 • België draaischijf van islamterreur in Europa?

  Uit de onderzoeken naar de terreuraanslag in Manchester valt vandaag te vernemen dat er ook bij deze aanslag een band bestaat met terreurgroepen in België. Nadat eerder al gebleken was dat de draaischijf van de Parijse aanslagen zich eveneens in België situeerde, stelt zich hoe langer hoe meer de vraag naar de rol die België […]

 • En hoe zou het intussen zijn met de asielamokmakers van Broechem?

  Men zal zich misschien nog herinneren dat een klein anderhalf jaar geleden, op 6 januari 2016, heel wat commotie was ontstaan omdat een aantal asielzoekers in het opvangcentrum van Broechem zwaar met elkaar op de vuist waren gegaan. Op 18 april 2016 was het daar opnieuw flink prijs, waarbij 15 asielzoekers werden gearresteerd. Staatssecretaris Theo […]

 • Plannen Geens voor quota op aanhoudingen absoluut onaanvaardbaar

  Minister van Justitie Geens heeft de intentie om quota in te stellen op het aantal voorlopige hechtenissen dat door onderzoeksrechters wordt uitgevaardigd. Zodra een bepaald maximum bereikt is, zouden er geen aanhoudingen meer mogen gebeuren. Op die manier wil de minister vermijden dat er nog meer delinquenten in de gevangenissen worden ondergebracht ten einde de […]

 • Aantal opgepakte transmigranten in Vlaamse havens toegenomen met factor 3,6

  Zoals bekend trachten heel wat vreemde gelukszoekers Engeland te bereiken om daar in alle illegaliteit te kunnen verblijven. Het is evenwel niet zo gemakkelijk om in Groot-Brittannië binnen te geraken en dus blijven veel van die illegalen dan maar op het vasteland rondhangen en ondernemen zij intussen allerlei pogingen om toch maar in het Verenigd […]

 • 1 GSM per 63 gevangenen onderschept in Waalse gevangenissen

  Gevangenen mogen om begrijpelijke redenen niet over een GSM beschikken. Eind 2016 werd door de minister van Justitie een nieuw detectiesysteem ingevoerd om GSM’s in de gevangenis te onderscheppen.
  Uit een bevraging bij de minister van Justitie blijkt dat het nieuwe controlesysteem nog lang niet op punt staat, maar dat het in Wallonië wel heel wat […]

 • Terugkeercampagne naar Afghanistan van Francken grandioze flop

  Midden juni 2016 stuurde staatssecretaris Francken naar 4499 Afghaanse asielzoekers een brief waarin hij hen aanbood vrijwillig terug te keren naar hun land. Elke terugkeerder zou een herintegratieproject, tijdelijke huisvesting, technische ondersteuning en desgevraagd een microkrediet om een eigen zaak op te starten krijgen om zo in Afghanistan een nieuw leven te kunnen opbouwen. Een […]

 • Opgewarmde kost en communautaire mistgordijnen

  Vandaag verscheen onderstaande nieuwe column van mij op Splits.be
   
  Opgewarmde kost en communautaire mistgordijnen
  N-VA deed de afgelopen weken alsof ze de communautaire koelkast nog eens opentrok met stoere uitspraken en twitterberichten van N-VA-excellenties die helaas niet overeenkomen met hun daden. Zo pleitte minister-President Bourgeois plots voor een Vlaamse Justitie. Daags nadien vond minister Weyts opeens dat […]