Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Taalbijstand voor migranten kostte afgelopen jaar 3,3 miljoen

  Bijstand voor Vlamingen in Brusselse ziekenhuizen goed voor 0 euro

  Immigranten die in een ziekenhuis worden opgenomen, kunnen beroep doen op zogenaamde interculturele bemiddelaars. Hun taak bestaat erin de taalbarrière, sociaal-culturele barrières en interetnische spanningen in de gezondheidszorg zo goed als mogelijk op te lossen.

  De verhalen over moslims die bij een bevalling eisen dat een […]

 • Tweetaligheid Brusselse postbeambten boerde er onder regering-Michel fors op achteruit

  Elk jaar vraag ik systematisch de cijfers op over de evolutie van de tweetaligheid bij de Brusselse postbeambten. Die moeten in beginsel volgens de taalwet allemaal tweetalig zijn. Zopas kwamen de resultaten voor het jaarbegin 2019 binnen en kan een stand van zaken worden opgemaakt omtrent het beleid van de regering-Michel op dat vlak.

  De balans […]

 • Onderschepte transmigranten in havens met 65 procent toegenomen

  Hoewel de problematiek van de transmigranten al een tijdje uit de schijnwerpers is verdwenen, blijkt dat het probleem allerminst is opgelost. Op een jaar tijd steeg het aantal aanhoudingen van transmigranten in havens met niet minder dan 65 procent.

  In mei 2016 stemde de Kamer een wetsvoorstel van N-VA en Open VLD waarmee de problematiek […]

 • Vlaams Belang wil einde aan vijf jaar durende communautaire stilstand

   “Grondwet voor herziening vatbaar verklaren, mag slechts eerste stap zijn.” 
  Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat nu ook de N-VA wil dat de volledige Grondwet voor herziening vatbaar verklaard wordt. Aangezien het Vlaams Belang eind vorig jaar hiertoe zelf reeds een voorstel indiende, spreekt het voor zich dat onze partij zich in […]

 • Laksheid Franstalige rechters ondermijnt correct asielbeleid

  “Dit bewijst opnieuw dat de communautaire breuklijn niet alleen door de politiek en de media loopt, maar ook door de magistratuur.” Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas in een reactie op het onderzoek van het Franstalige tijdschrift Alter Echos. 
  Het magazine kwam tot de bevinding dat asielzoekers twee keer meer kans hebben op erkenning als vluchteling […]

 • België blijft vrijhaven voor criminelen

  Het volgende lakse verkrachtingsvonnis staat in de sterren geschreven 
  Het rijtje van loze beloften van de regering-Michel kan opnieuw worden aangevuld. Na het begrotingsdebacle en de mislukte pensioenhervorming kan ook de noodzakelijke hervorming van het Strafwetboek worden toegevoegd. Gevolg: een aanhoudende straffeloosheid.
  Weinig vonnissen in zedenzaken leidden tot zoveel publieke verontwaardiging als dat van de daders van […]

 • Regering-Michel gaf op 4 jaar tijd 1,4 miljard uit aan leeflonen voor vreemdelingen

  “Deze Sinterklaaspolitiek is onhoudbaar voor ons sociaal bijstandsstelsel”
  Ik kreeg van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme de cijfers in verband met de leeflonen die in 2018 werden uitbetaald.
  Vorig jaar werd zowat 990 miljoen euro aan leeflonen (zonder equivalente leeflonen) uitgegeven aan zowat 200.000 personen. Niet minder dan één derde daarvan waren vreemdelingen. Maar zij waren wel […]

 • ​​​​Tweetaligheid Brusselse politie boert verder achteruit

  Elk jaar vraagt ik aan de minister van Binnenlandse Zaken de cijfers op over de stand van zaken met betrekking tot de tweetaligheid van de Brusselse politie. Wettelijk gezien moet elke politiebeambte immers tweetalig zijn voordat hij kan worden aangeworven.
  Uit de cijfers op datum van 1 januari 2019, blijkt dat het aantal tweetalige politiebeambten er […]

 • Koninklijke reizen kosten belastingbetaler 843.000 euro

  Dat het Belgische koningshuis vliegtuigen van de luchtmacht gebruikt als reisbureau is al jaren een doorn in het oog van heel wat belastingbetalers. Maar dat heeft de welbekende reislust van de Saksen Coburgs alvast niet getemperd, integendeel, zo blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister Reynders.
  De twee Koningskoppels Filip en Mathilde en Albert en […]

 • Kracht van verandering in Dendermonde? Aargh, iel aargh…

  Traditioneel voor het begin van de bestuursperiode moesten er heel wat afvaardigingen van de stad in intercommunales en verenigingen allerhande geregeld worden op de Dendermondse gemeenteraad gisteren.
  Net zoals bij het begin van de vorige bestuursperiode zes jaar geleden, spraken alle oppositiepartijen onderling af wie men namens de oppositie voor welke functie zou voordragen. Voor de vorige […]