Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Vlaanderen weer van ons

  Het Vlaams Belang gaf vandaag het startschot van de nationale verkiezingscampagne. Onder het motto ‘Vlaanderen weer van ons’ trekken we samen met onze militanten en mandatarissen de boer op. Met folders in alle bussen van Vlaanderen, 20m²-borden, marktacties, advertenties en filmpjes op sociale media stellen we de Vlamingen ons alternatief voor.
  Met ‘Vlaanderen weer van ons’ […]

 • Geen massa-immigratie, geen arbeidsimmigratie, maar een immigratiestop!

  Het Vlaams Belang neemt kennis van de opdracht die N-VA-minister Van Overtveldt aan de Nationale Bank heeft gegeven om de kostprijs van de immigratie te berekenen. Het is natuurlijk een goede zaak om over dit vraagstuk over objectieve en gedetailleerde gegevens te beschikken, iets waar het Vlaams Belang al herhaaldelijk om vroeg.
  Anderzijds kent iedereen al […]

 • Federale regering draagt verpletterende verantwoordelijkheid voor onveiligheid Noordstation

  Brusselse Spoorwegpolitie zwaar onderbemand en eentalig Frans.
  De Brusselse Spoorwegpolitie heeft een stakingsaanzegging ingediend om te protesteren tegen de onderbemanning van hun dienst. Toen in 2012 een opzichter van de Brusselse vervoersmaatschappij werd doodgestoken beloofde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Milquet een personeelskader van 358 agenten voor de Brusselse Spoorwegpolitie. Zes jaar later voorziet dat kader […]

 • Vaste Commissie voor Taaltoezicht tikt Vandeput op de vingers

  Steven Vandeput, minister in de Belgische regering voor de ‘Vlaams-nationale’ partij N-VA, heeft blijkbaar een stevige voorliefde voor de verengelsing van het leger en de legerdiensten in het algemeen, en is wat dat betreft weinig voor rede vatbaar.
  Eerder reeds liet hij zich in dat verband opmerken door de vergaande verengelsing van het onderwijs in de […]

 • Transmigranten die havenfaciliteiten binnendringen met 70% gestegen in 2017

  De jongste jaren trachten zogenaamde ‘transmigranten’ onze Vlaamse havenfaciliteiten binnen te dringen in de hoop zo in het Verenigd Koninkrijk te kunnen geraken. Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jambon blijkt dat het aantal geïntercepteerde transmigranten in 2017 opnieuw fors is toegenomen. Was er in 2016 nog sprake van 961 havenindringingen door transmigranten, […]

 • ​Lijsttrekker Barbara Pas dient klacht in wegens uitsluiting Vlaams Belang op schooldebat

  In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen vindt in het Dendermondse Oscar Romerocollege op vrijdag 8 mei om 13u een lijsttrekkersdebat plaats waarvoor vertegenwoordigers van de politieke partijen die in de Dendermondse gemeenteraad zetelen werden uitgenodigd. De enige partij die niet werd uitgenodigd is het Vlaams Belang, nochtans zetelt onze partij al sinds 1994 onafgebroken in de […]

 • Kaaimantaks: 510 miljoen begroot, 5 miljoen gehaald

  De Kaaimantaks, gericht op de vermogens die rijke Belgen hebben ‘verstopt’ in fiscale paradijzen, heeft vorig jaar amper 5 miljoen euro opgebracht. Daarmee is het de zoveelste flater in een hele reeks inzake de begroting.
  Al van bij de invoering was de doelstelling die Van Overtveldt vooropstelde met de Kaaimantaks volgens experten uiterst speculatief. Vandaag blijkt […]

 • Sociale tewerkstelling door Vlaamse OCMW’s voor bijna 60% naar vreemdelingen

  Vlaams Belang wil nationaliteit als voorwaarde voor sociale tewerkstelling
  Wie van openbare bijstand leeft, kan door het OCMW via een gesubsidieerde job worden tewerkgesteld in het kader van zijn maatschappelijke integratie. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister voor Maatschappelijke Integratie blijkt dat het merendeel van deze OCMW-jobs in Vlaanderen weggelegd is voor niet-Belgen.
  Van de […]

 • Interculturele bemiddeling in ziekenhuizen: kosteloze bijstand voor vreemdelingen, veeartsenijpraktijken voor Brusselse Vlamingen

  Sinds 1991 zijn er in de Belgische ziekenhuizen interculturele bemiddelaars actief en sedert 1999 wordt daarvoor door de federale overheid ook een budget voorzien. In 2017 waren in totaal 106 culturele bemiddelaars aan de slag, die de belastingbetaler 3,3 miljoen euro kostten. De uitgaven daarvoor nemen overigens elk jaar toe en zijn de jongste vijf […]

 • Bijna helft leeflonen gaat naar niet-Belgen

  Kostprijs leefloon vreemdelingen loopt op tot 409 miljoen euro 
  Leefloners uit niet-EU-landen bijna verdubbeld op 5 jaar tijd 
  Op vraag van mij heeft minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme zonet de cijfers vrijgegeven over het aantal leefloners en uitbetaalde leeflonen tijdens het jaar 2017. Dat levert merkwaardige cijfers op.
  In totaal werd in 2017 voor 940 miljoen euro aan […]