Fact Checker 7de dag: stelling correct!

In de zogenaamde ‘fact check’ van De Zevende Dag  – “Hoe correct zijn de stellingen van de afgelopen week?” – wordt een stelling van mij op waarheid gecontroleerd. Na een berekening verklaren Indra Dewitte en Ivan De Vadder dat mijn stelling, “Vlaanderen is de melkkoe van Europa”, fout is. De Vadder en Dewitte verklaren dat de Vlaming 280 euro per jaar netto betaalt aan de EU, de Waal 55 euro en de Brusselaar 555 euro. Volgens hen is dus niet de Vlaming, maar de Brusselaar de grootste nettobetaler aan de Europese Unie.

Ik ben heel blij dat De Zevende Dag aandacht besteedt aan de kostprijs van de EU. In 2010 al gaf het Vlaams Belang daarover een brochure uit: ‘De kostprijs van de EU: niemand betaalt meer dan de Vlamingen’.
Daarin wordt na een uitgebreide berekening aangetoond dat de Vlaming met 286 euro per jaar de grootste nettobetaler van de EU is. De Vlaming betaalt dus jaarlijks meer aan de EU dan de Nederlander, de Waal, de Duitser, de Fransman, de Deen, de Zweed, de Fin, de Cyprioot, enzovoort.

De VRT maakte in haar berekening echter een politieke keuze door het gewest Brussel apart te beschouwen. Maar Brussel behoort tot Vlaanderen, en daarom verdeelden wij in onze berekening de Brusselse EU-inkomsten en -uitgaven over Vlaanderen en Wallonië. We maakten daarbij een keuze die erg flatterend is voor Wallonië: we gingen ervan uit dat 80% van de opbrengsten die in Brussel gegenereerd worden uit Wallonië komen, en slechts 20% uit Vlaanderen. Omgekeerd werd 80% van de EU-uitgaven in Brussel beschouwd als toe te wijzen aan Wallonië, en slechts 20% aan Vlaanderen. Lees verder op pagina 8 van onze berekening.

De stelling dat “Vlaanderen de melkkoe van Europa is”, is dus correct. Sterker nog: Vlaanderen is de grootste melkkoe van Europa, zoals duidelijk blijkt uit deze tabel:

tabel

Bovendien wil ik erop wijzen dat ik donderdag letterlijk aan de VRT heb gezegd:
“We gaan sowieso meer aandacht geven aan de EU: wat er allemaal misloopt met die EU, wat het per se vasthouden aan die euro allemaal kost aan Vlaanderen. Vlaanderen is na de melkkoe van België ondertussen de melkkoe van de Europese Unie geworden.”
Daaruit blijkt duidelijk dat ik eigenlijk nog zelfs veel te voorzichtig was in mijn uitspraak. Ik heb het immers niet over de ‘grootste melkkoe’, maar over de ‘melkkoe’. Bovendien heb ik het niet louter over wat de Europese Unie aan Vlaanderen kost, zoals hierboven werd berekend, maar ook en vooral over wat de Europese eenheidsmunt, de euro, aan Vlaanderen kost.

Ook het per se willen vasthouden aan de euro kost de Vlaming immers bakken met geld. In de ‘Financieel-Economische Commentaren’ van juni 2012 gaf het Vlaams Belang reeds een aanzet om te berekenen over hoeveel geld dat gaat. Voor België gaat het om een bedrag van maar liefst 70 miljard euro. (de vele Europese noodfondsen, de vele leningen, de risico’s die België loopt als aandeelhouder van het IMF, enzovoort). Ruw berekend kostte het redden van de euro tot hiertoe dus minstens 6000 euro per Vlaming. Die 6000 euro per Vlaming om de euro te ‘redden’ (en dat bedrag loopt alleen maar verder op) komt dus nog bovenop de 286 euro die de Vlaming jaarlijks aan de EU betaalt!
“De euro is geen geld, de euro kost geld,” zei Geert Wilders, en dat kan ik alleen maar beamen.