Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Voorstel 16-jarigen stemrecht te geven is hypocriet

  Het Vlaams Belang kant zich tegen het wetsvoorstel van paars-groen om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven voor het Europese Parlement. “Dat kan eigenaardig klinken, want onze partij scoort bijzonder goed bij de jeugd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar het is zeer onverstandig om rechten en plichten die aan de meerderjarigheid verbonden zijn, uit elkaar te halen.”

  “Stemrecht maakt […]

 • Geen repatriëring van IS-vrouwen

  Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat België nog maar eens IS-vrouwen gaat repatriëren uit Syrië. “Met het oog hierop werd al een voorbereidende missie ter plaatse ondernomen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang), die hierover minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal ondervragen. “De voornaamste taak van de overheid is het instaan voor de veiligheid […]

 • Paars-groen neemt zelfs voor reisjes naar Genève of Berlijn het vliegtuig

  “Paars-groen wil met haar vliegtaks naar eigen zeggen voor reizen binnen Europa het treingebruik stimuleren, maar de ministers zelf nemen gewoon het vliegtuig voor hun tripjes naar Berlijn of Genève”, zo stelt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas vast. “Hypocriet, op een andere manier kan je dit gedrag niet betitelen.”

  De vliegtaks die paars-groen onlangs instelde, heeft officieel tot doel vliegreizen […]

 • “Paars-groen is een regering in lopende zaken”

  “De zeven partijtjes van de paars-groene regering zijn het echt nergens over eens”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Het Vlaams Belang moet steeds weer vaststellen dat de nodige hervormingen, van pensioenen tot fiscaliteit en arbeidsmarkt, op zich laten wachten. Zelfs met de extra maatregelen die de burgers nodig hebben voor de koopkracht en om […]

 • Herschrijven regeerakkoord? Zonde van de inkt

  Het Vlaams Belang neemt kennis van de oproep van Kamerlid Kristof Calvo (Groen) dit weekend om een nieuw regeerakkoord te schrijven. “Volgens Calvo zou het ‘heronderhandelen’ en ‘scherper stellen’ van het regeerakkoord het politieke gebeuren weer geloofwaardigheid geven”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar het enige dat daar nog voor kan zorgen is de stekker uit paars-groen trekken.”

  Bij die heronderhandelingen wil Calvo prioriteit geven aan de […]

 • Paars-groen bakt niets van institutionele hervormingen

  “Terwijl dit land institutioneel vierkant draait en dringend aan grondige hervormingen toe is, slaagt paars-groen er maar niet in om zelfs maar van de uiterst minimale hervormingen die ze in dat verband in haar regeerakkoord heeft staan deftig werk te maken”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Er wordt integendeel van binnenuit alles aan gedaan om dat […]

 • Verplichte vaccinatie in de zorg: Vlaams Belang roept belangenconflict in

  Het wetsontwerp over de verplichte vaccinatie in de zorg, dat dinsdag geprogrammeerd staat in de commissie Volksgezondheid van de Kamer, is een “totaal nutteloos en contraproductief instrument”, aldus Vlaams Belang–fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Dat zegt niet enkel het Vlaams Belang reeds van bij aanvang, maar dat zegt nu ook de Taskforce die zich hierover moest buigen.”

  De standpunten van de Taskforce maken dat de […]

 • Akkoord over artsenquota discrimineert Vlaanderen

  Het Vlaams Belang is niet te spreken over het eenzijdige akkoord over de artsenquota dat de federale regering met de Franse gemeenschap heeft gesloten. “De Franse gemeenschap lapt de regels over deze quota al 25 jaar aan haar laars”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar wat er nu door toedoen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zit aan te komen is nog […]

 • Burgerbevraging duur, zinloos en slecht gemaakt

  “De paars-groene regering, die al een paar jaar lang weigert te luisteren naar de stem van het volk en die na de verkiezingen zonder enige gêne de wil van de Vlaamse kiezer negeerde, heeft deze week een ‘burgerbevraging’ gelanceerd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Dat is behoorlijk hypocriet, en bovendien is de website zelf een onoverzichtelijke warboel en zijn de gestelde vragen […]

 • Paars-groene minister acht voortijdige val regering mogelijk

  In een interview met Het Nieuwsblad acht minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) het niet onmogelijk dat de paars-groene regering voortijdig valt. “Dat zou voor de Vlaming alleszins een heel goede zaak zijn”, reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Deze tegen de wil van de kiezer gecreëerde regering is het nog nooit ergens over eens geweest en blijft, zoals uit het interview […]