Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Geveilde meubels Fedasil in kraakpand Brussel: “Schaamte voorbij”

  Een groep activisten heeft in het kraakpand aan het Brusselse Noordstation een‘Salon van Schaamte’ ingericht met geveilde meubels van Fedasil. De meubels werden in beslag genomen omdat de Belgische staat zijn verplichtingen niet zou nakomen om in opvang van asielzoekers te voorzien.“Een zoveelste asielkraakpand, waar dan ook nog eens meubels van de Belgische staat in onder gebracht worden, […]

 • Website van de Kamer: 700.000 euro voor een vernieuwing die er nooit kwam

  De Kamer van Volksvertegenwoordigers spendeerde700.000 euro belastinggeld aan een vernieuwing van een website, die er nooit kwam.“Dat het management in het federale parlement tot weinig in staat is, wisten we al langer”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Maar deze verspilling slaat werkelijk alles. En het is maar zeer de vraag of er ook maar één euro teruggevorderd kan worden.”

  In […]

 • Vlaams Belang blijft pleiten voor onderzoekscommissie naar onwettige pensioenextra’s Bracke en De Croo

  Het Vlaams Belang blijft een volledige terugbetaling en onderzoekscommissie eisen van de onwettige pensioenextra’s die jarenlang werden uitbetaald in de Kamer. Onder meer oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke(N-VA) en Herman De Croo(Open Vld) kregen maandelijks duizenden euro’s extra doorgestort dan wettelijk toegestaan is. Dat een onderzoekscommissie uitblijft, getuigt volgens het Vlaams Belang van bitterweinig fatsoen.“Dit moet tot op het bot […]

 • “Krakers hebben geen politieke eisen te stellen”

  Het Vlaams Belang zal van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) geen enkele toegeving aanvaarden aan de extreem-linkse organisaties die momenteel asielzoekers misbruiken voor hun politieke agenda van open-grenzen.“Illegaal verblijf mag nooit beloond worden, ook niet wanneer dit door extreem-links georganiseerd wordt”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“En tegen kraken moet, zoals tegen elke andere […]

 • Asielcijfers februari: asielstroom piekt onverminderd verder

  In februari werden niet minder dan 2.399 asielaanvragen geregistreerd, een nieuw record. Dat blijkt vandaag nog maar eens uit de nieuwste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken.Dat cijfer ligt zelfs nog hoger(+5 procent) dan in februari vorig jaar, toen in dezelfde maand 2.290 aanvragen werden geteld. In totaal staat de teller voor de eerste twee maanden van het […]

 • Alweer nieuw kraakpand met asielzoekers in Brussel: “kraken nooit belonen”

  Sinds zondagmiddag hebben zo’n 70 asielzoekers zich toegang verschaft tot de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation. Het gaat omasielzoekers die vrijdag werden weggestuurd uit een ander kraakpand.“Asielzoekers trekken met behulp van extreemlinkse organisaties van kraakpand naar kraakpand, zoals we hadden voorspeld”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Zolang het beleid niet drastisch verandert, zullen we […]

 • Vlaams Belang houdt actie aan cd&v-hoofdkwartier: “Vang ze zelf op!”

  Het Vlaams Belang hield deze ochtend een actie aan het hoofdkwartier van cd&v in de Wetstraat om het asielbeleid van staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole de Moor(cd&v) aan te klagen.“De Moor wil nog eens 5.000 extra opvangplaatsen creëren”, klinkt het.“De Vlamingen willen minder asielzoekers, niet meer opvangplaatsen. Als cd&v toch zo graag extra opvangplaatsen wil, stellen we […]

 • Aantal ‘nieuwe Belgen’ bereikt hoogste peil in twintig jaar

  Met maar liefst47.561 nationaliteitsverwervingen in 2022 piekte het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit verwierf tot een nieuw hoogtepunt.“Om de nationaliteit te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).“Een identiteitskaart moet méér zijn dan een voordeelkaart van de nv België waarop men zomaar aanspraak […]

 • Asielakkoord: “Hier en daar achterpoortje dicht, maar voordeur blijft wagenwijd openstaan”

  Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het federale asielakkoord en vindt de maatregelen uit het akkoord ruim onvoldoende.“In het beste geval gaat er hier en daar een achterpoortje dicht, maar de voordeur blijft helaas wagenwijd openstaan”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken.“Dat zelfs deze minimale maatregelen zo lang op zich hebben laten wachten, belooft in ieder […]

 • Draagvlak voor extra asielopvang bij gemeenten volledig weg

  Uit een bevraging van De Standaard blijkt dat gemeenten niet bereid zijn om extra opvangplaatsen te creëren voor asielzoekers. Meer dan 75 procent van de gemeenten die antwoordden op de bevraging gaven aan geen asielzoekers meer te willen opvangen.“Men beseft lokaal maar al te goed hoe dramatisch de situatie is”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Burgemeesters weten dat […]