Opheffing parlementaire onschendbaarheid ?

Gisteren werd in de Kamer de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker opgeheven. Het Vlaams Belang heeft zich daar als enige partij tegen verzet. Hieronder kan u mijn tussenkomst daarover in de plenaire lezen.

Hier kan u het debat herbekijken (mijn tussenkomst vanaf de 58ste min…): http://www.youtube.com/watch?v=TNOEUx9pfd8

 

“Voor alle duidelijkheid, ik sta hier voor de parlementaire onschendbaarheid en artikel 59 van de Grondwet. Vandaag wordt er van ons gevraagd dat wij de parlementaire immuniteit van een lid opheffen. We moeten daarover beslissen zonder dat wij het dossier hebben mogen of kunnen inzien. Zonder dat we zelfs de brief van de procureur -generaal die om de opheffing van de onschendbaarheid verzoekt, hebben mogen inzien. Men vraagt ons om een belangrijke beslissing te nemen zonder dat wij überhaupt iets hebben mogen zien.

Het enige waar wij ons moeten op baseren voor deze belangrijke beslissing is een verslagje. Een rapport van een zeer kleine en beperkte bijzondere commissie voor vervolgingen. Niet met 17 leden zoals bij de doorsnee commissie waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Zelfs geen kleinere commissie met 1 vertegenwoordiger per fractie zoals wel vaker voorkomt. Neen. Het is de kleinste commissie die in dit huis bestaat. Welgeteld 7 leden. 7 leden van 5 partijen (PS, NV-a, CD&V, Spa en MR).  5 van de 12 partijen die in dit halfrond vertegenwoordigd zijn. Een bewuste keuze om partijen als het Vlaams Belang hier buiten te houden.

En spijtig genoeg heb ik sinds ik hier 6 jaar geleden als jongste parlementslid binnenkwam meermaals ondervonden dat je de collega’s niet steeds blindelings op hun woord kan geloven. En dat er vaak andere agenda’s meespelen die een objectieve visie in de weg staan. Het zou niet de eerste politieke afrekening zijn.

In het verslag, het enige waar wij ons als parlementsleden kunnen op baseren,  wordt herhaaldelijk gesteld dat het, volgens het beperkt aantal commissieleden, geen misdrijf betreft met duidelijk politieke drijfveren. Daar heb ik nu mijn allergrootste twijfels bij. Bovendien, omdat het ondoorzichtige systeem niet deugt, kan niets mij garanderen dat het niet om een politiek gestuurde vervolging gaat. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik kan bij gebrek aan informatie niet uitsluiten dat het wel zo is.

En wij wensen alleszins niet mee te werken aan politieke processen. Daar hebben we helaas al ervaring mee.

Het proces tegen het Vlaams Blok was ontegensprekelijk een politiek proces. De Belgische politieke partijen hebben tot zesmaal toe de wet gewijzigd om het Vlaams Blok en zijn kopstukken te kunnen veroordelen. Zelfs de Grondwet werd ervoor gewijzigd.

Voor onze fractie is het klaar en duidelijk dat in een echte democratie opinies nooit strafbaar kunnen zijn. In een democratie worden politieke meningsverschillen uitgevochten in het parlement en beslist in de stembus, niét in de rechtbank.

Uiteraard moet het gerecht zijn werk kunnen doen en uiteraard dragen wij de scheiding der machten hoog in het vaandel. Onze fractie heeft destijds, naar aanleiding van de grote PS-corruptieschandalen,  de hervorming gesteund dat rechters meer mogelijkheden kregen om onderzoek te voeren naar parlementsleden, maar ook toen hebben we de lijn zeer duidelijk gelegd bij politieke actie en de politieke drijfveren. Vanaf dan begeeft men zich op glad ijs. Een kwaadwillige onderzoeksrechter kan immers altijd wel een strafrechtelijke formulering vinden om een politiek gestuurde vervolging op touw te zetten. Van zodra er een zweem va, twijfel bestaat dat het over een politieke vervolging gaat, houdt het op.

Door het gebrek aan inzage en het gebrek aan democratie in dit parlement kunnen wij daar vandaag geen gefundeerd oordeel over vellen. In dat geval oordelen wij liever niet. Twijfel speelt altijd in het voordeel van de beklaagde.

Voor degenen die de moeite gedaan hebben om het verslag te lezen, daarin staan allerlei argumenten genoemd waarom de parlementaire onschendbaarheid zou moeten opgeheven worden. Cicero had gelijk toen hij stelde dat je argumenten moet wegen en niet moet tellen. De controle op het systeem dat ik geschetst heb is totaal ondemocratisch. Deze gang van zaken is een parlement onwaardig. Als overtuigd democraat kan je dan ook niet anders dan vandaag tegen het verzoek tot opheffing van de gewaarborgde immuniteit van de heer Dedecker stemmen.”