Vlaams Belang vraagt oprichting parlementaire onderzoekscommissie Fyra

 

 

Op 31 mei besloot de raad van bestuur van de NMBS om de levering van de bestelde Fyra-treinen te weigeren en het contract met Fyrabouwer AlsaldoBreda te ontbinden. Een verrassing kan men deze beslissing niet noemen; eerder een kroniek van een aangekondigde dood. De vraag stelt zich immers of al deze problemen niet voorzien konden worden. Er werd gekozen voor een leverancier met een bedenkelijke reputatie en die geen ervaring had met het bouwen van dergelijke hogesnelheidstreinen.

 

N-VA vraagt nu om de verantwoordelijken te horen in het parlement. Voor het Vlaams Belang is dat echter veel te vrijblijvend. Een onderzoekscommissie is hét instrument bij uitstek om een antwoord te krijgen op alle vragen omtrent de aanbestedingsprocedure, de wijze waarop het contract met AnsaldoBreda tot stand is gekomen, de betrokkenheid van de NMBS groep bij de ontwikkeling van de V152 toestellen, de afgeleverde adviezen, de resultaten van de verscheidene controles en testen, de toekenning van het voorlopige veiligheidscertificaat, de resultaten van de verschillende interne en externe audits en rapporten en de uiteindelijk opgelopen schade. Waarom werd de beslissing om de contracten stop te zetten zo rijkeijk laat genomen? Allemaal vragen waar een onderzoekscommissie klaarheid in kan brengen.

Een onderzoekscommissie kan ten slotte ook duidelijkheid brengen in de politieke verantwoordelijkheden rond de Fyra-farce. Want ondertussen worden de zwartepieten al lustig doorgeschoven van Descheemaecker naar Vinck naar Schouppe en weer terug. De politici en de topambtenaren staan al in de boksring.

Ondertussen zijn de dupes van het verhaal gekend: in eerste instantie de treinreiziger, maar ook de belastingbetaler die de factuur zal krijgen van de Fyra-flop… Onze fractie wil klaarheid over de trein waarvoor men meer naar Italië is gereisd dan dat hij hier tijdig zijn bestemming heeft bereikt.

In de plenaire zitting vandaag werd ons voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de afwikkeling van het Fyra-project in overweging genomen. De draagwijdte van dit voorstel is ruimer dan de studie van het Rekenhof, zoals de meerderheidspartijen en Groen vragen. De inzet van het Rekenhof  kan trouwens door een onderzoekscommissie gevraagd worden wanneer zij dit nodig acht.

In Nederland werd de logische stap naar een onderzoekscommissie reeds gezet. Vandaag vroeg ik in de plenaire vergadering hoogdringendheid voor de behandeling van ons voorstel zodat ook hier een onderzoekscommissie snel kan opgerciht worden. Snel, om dubbel werk te vermijden. Samenwerking met Nederland in dit dossier is aangewezen. Het uitwisselen van de gegevens van de Belgische en Nederlandse onderzoekscommissies kunnen nuttig zijn en alvast een zinvolle stap betekenen in het behartigen van grensoverschrijdende dossiers.

Mijn vraag naar een hoogdringende behandeling van ons voorstel werd door de meerderheid weggestemd..