Aftreden Albert…

Naar aanleiding van de regeringsverklaring inzake de troonopvolging zette ik vandaag tijdens de plenaire zitting in een korte toespraak het standpunt van het Vlaams Belang uiteen.

Hieronder kan u de toespraak herlezen.

Hier kan u de toespraak herbekijken: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1668436?eid=p1_1669474-25a9a9bd

 

Voorzitter, collega’s,

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat Albert II gisteren zijn ontslag heeft aangekondigd. Wij wensen hem als persoon verder een goede gezondheid toe alsook de rust die een mens op zijn leeftijd verdient, zowel geestelijk als lichamelijk. Tevens wensen wij hem toe dat zijn familiale zorgen ten aanzien van al zijn kinderen opgelost geraken, waarvoor hij weliswaar zelf de sleutel in handen heeft.

 

Naar aanleiding van deze politieke gebeurtenis zal het Vlaams Belang niet plaatsnemen in het rijtje politici die zich verdringen om de koning te prijzen voor zijn ‘inzet voor het land’. Daarvoor heeft ook deze Saksen Coburger de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als de koning der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling.

In tegenstelling tot de andere partijen kijkt het Vlaams Belang niet uit naar de troonsopvolging, maar spreekt onze partij de hoop uit dat koning Albert de Tweede meteen ook de laatste koning der Belgen zal zijn geweest. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw.

Laat ons dit momentum daarom aangrijpen om het debat op gang te brengen over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie. Het Vlaams Belang is een republikeinse partij die duidelijk kiest voor democratisch leiderschap. Dat wil zeggen dat wie door het volk wordt aangesteld op basis van verkiezingen ook door het volk moet kunnen ter verantwoording geroepen worden. Dat is onmogelijk bij een erfelijk koningschap, met koningen zonder enige legitimiteit of bij prinsen die verklaren een missie te hebben. Monarchie rijmt immers niet op democratie.

 

De Belgische monarchie heeft zich sinds de koningskwestie verzekerd van de steun van de Franstaligen door telkens weer hun kant te kiezen. Maar de relatie tussen Walen en de monarchie is niet meer dan een wankel en tijdelijk verstandshuwelijk. Uit een recente peiling blijkt dat als België uit elkaar valt, meer dan de helft van de Walen (53%) kiest voor een republiek. Zolang België bestaat en de koning de Franstalige belangen verdedigt, mag hij blijven. De koning is – net door de politieke rol die hij vandaag speelt en de politieke keuzes die hij maakt – niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden.

Het is dus de hoogste tijd voor verandering ter zake. Wat de volgende dagen gebeurt, vindt nergens een constitutionele grond en is gebaseerd op improvisatie en nattevingerwerk. Grijp uw kans mr de eerste minister om nu de eerste grondslagen te leggen van een republikeins systeem. Het enige democratische systeem.

Voor een consequente republikeinse partij als het Vlaams Belang is het duidelijk dat het debat moet leiden tot het einde van de monarchie en ja, tot een onafhankelijke Vlaamse republiek.

België is terminaal ziek. Dit land is even moe als de afscheidnemende koning. Dit land heeft zuurstof nodig, ook al verglijdt het naar een onomkeerbare en kunstmatige coma. Om die reden vragen wij dat de deelstaten van het federale België het heft in eigen handen nemen om als spontaan en natuurlijk gegroeide entiteiten hun rol in Europa en de wereld te kunnen spelen. Het vraagt moed om deze stap te zetten, zeker in de komende periode waarin opgeklopte gevoelens en sentimenten door het regime zullen aangewakkerd en versterkt worden om de Belgische illusie overeind te houden. vergis u niet, dat is een hype en hypes zijn zeer tijdelijk. Wie daarentegen nuchter en rustig, weloverwogen en zakelijk, vooruitziend durft denken, bewijst daar de burgers een grote dienst mee. En dat is precies onze politieke opdracht. Daarom dat het Vlaams Belang – nomen est omen – op de barricaden staat.

België heeft zijn tijd gehad. Een nieuwe, wereld- en volksvreemde koning – die ooit heel partijdig en uit zijn rol vallend zei dat het Vlaams Belang hem op zijn weg zal tegenomen – zal het tij niet meer kunnen doen keren. Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de bric-à-brac van de zesde staatshervorming een en ander nog probeert op te lappen om de indruk te wekken hoe goed we in België wel bezig zijn. Staatshervormingen en compromissen waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt en waarin men door de bomen het bos niet meer ziet, leiden alleen tot chaos, onduidelijkheid en het nooit meer oplossen van de echte problemen waar de burger van wakker ligt.

Het is tijd dat de Vlamingen en de Franstaligen hun eigen weg gaan, en wat ons betreft mag en moet dat zelfs in goede nabuurschap gebeuren. En als de Franstaligen dan zo gehecht zouden zijn aan een koningshuis, dan willen wij als Vlamingen en als Vlaams Belang dat alvast als genereuze en ‘royale’ transfer zeer graag naar hen overhevelen, kosten inbegrepen.