BHV: bedrog bewezen

Bij de ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gebeurde de verdeling van de rechters over de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken op basis van een forfaitaire 20N/80F-verdeelsleutel. Het Vlaams Belang ging meteen in het verzet en maakte duidelijk dat bij de onderhandelingen foute cijfers waren gebruikt en er meer dan 20 procent Nederlandstalige rechters nodig waren. Maar de Franstaligen wilden geen letter meer veranderen aan het akkoord en de hoeders van de staatshervorming bleven traditioneel doof voor elke kritiek.

Staatssecretaris voor de Staatshervorming Servais Verherstraeten pareerde de kritiek door te verwijzen naar een werklastmeting bij de Brusselse rechtbanken. Het advieskantoor KPMG kreeg van de minister van Justitie de opdracht om die objectieve meting te doen en was begin juli klaar met zijn rapporten. Turtelboom gaf de resultaten niet vrij, ook niet op vraag van senator Bart Laeremans op 18 juli.

Begin augustus lekten de rapporten van KPMG uit. De resultaten stemmen overeen met de kaders zoals deze vóór de BHV-hervorming bestonden: 1/3 Nederlandstalige magistraten bij de arbeidsrechtbank en 29 procent bij eerste aanleg. Hiermee is bewezen dat het Vlaams Belang het met zijn analyses en protest van in het begin bij het rechte eind had en dat de hervorming geïnspireerd werd door bedrog. Wetens en willens werden op basis van de valse 20/80-regeling 276 nieuwe Franstalige magistraten en griffiers aangesteld en werd de job van 221 Nederlandstalige magistraten en griffiers in uitdoving gezet.

De Vlaamse onderhandelaars verkochten het schaamteloos als een overwinning en noemden het BHV-akkoord “historisch”. Dat is het ook: historisch crimineel. Geen van de acht onderhandelende partijen was bereid om over de resultaten van KPMG in een daaraan gewijde Terzake-uitzending te debatteren…

Voor het Vlaams Belang is het absoluut ontoereikend dat het aantal Nederlandstalige magistraten opnieuw wordt opgetrokken naar het oorspronkelijk niveau. Daarnaast moet ook het aantal Franstalige magistraten herleid worden tot hun oorspronkelijk aantal, ook al heeft de bijzondere wet dit aantal gebetonneerd. Het kan immers niet zijn dat op basis van bedrog zomaar een massa extra kaders gecreëerd worden.

Het Vlaams Belang eist het herstel van de oude taalverhoudingen en de oprichting van een gerechtelijk arrondissement Vlaams-Brabant. Intussen eisen we intussen de onmiddellijke vrijgave van de integrale studie en een grondig debat in de commissies Justitie van Kamer en Senaat. Aan de beide voorzitters hebben we een schrijven gericht voor de vervroegde bijeenroeping.

Met Vlaamse onderhandelaars die de Franstaligen – die zelfs de berekeningen van KPMG al in twijfel trekken – niet durven bruskeren en met een N-VA die de staatshervorming in de Vlaamse regering loyaal uitvoert en geen enkel belangenconflict daarover steunt, maken we ons echter weinig illusies dat de beloofde bijsturing er zal komen…