Vlaams Belang vraagt hoorzittingen over topbenoemingen

Nadat ik gisteren een verzoek tot interpellatie aan de eerste minister indiende over het regeringsakkoord inzake de topbenoemingen, diende ik vandaag als kamerfractievoorzitter een verzoek in bij Kamervoorzitter André Flahaut om hoorzittingen te houden met de zo net benoemde overheidsfunctionarissen.

Gezien het akkoord inzake de topbenoemingen louter gebaseerd is op de politieke evenwichten en minder op de competenties, lijkt een parlementaire controle aangewezen. De Vlaams Belang-fractie vraagt daarom dat de aangestelde overheidsmanagers hun beleidsvisie komen toelichten in het parlement bij wijze van publieke hoorzittingen. Gezien hun loonmassa, de te besteden overheidsmiddelen en de grote maatschappelijke impact van hun beslissingen, is dit een minimale democratische vereiste.

De benoemingscarrousel toont aan dat zelfs de meest incompetente overheidsmanagers opnieuw aangesteld kunnen worden voor topjobs. Indien men naast de afwezigheid van een objectieve selectie, ook geen democratische controle doorvoert, wordt het parlement en dus het volk de facto buiten spel gezet.

Gezien de recente ‘ethische verklaringen’ van minister van overheidsbedrijven Labille, heb ik er goede hoop op dat het verzoek tot hoorzittingen van het Vlaams Belang probleemloos zal worden ingewilligd…