Toespraak Meeting

Gisteren ging onze nationale partijmeeting door in de Antwerpse stadsschouwburg. Ondanks de noodgedwongen afwezigheid van Geert Wilders kwamen zo’n 2000 Vlaams Belang-leden hun Vlaams-nationale batterijen opladen.

Hieronder kan u mijn toespraak herlezen.

Hier kan u de toespraak herbekijken: http://youtu.be/ImDyXNtT5IU

 

Twee dienstmededelingen vooraf:

Een eerste dienstmededeling van de minister van Financiën: Koen Geens ontkent formeel dat het Maleisische vliegtuig verdwenen is in het gat van de Belgische begroting.

Een tweede dienstmededeling vanwege onze verkiezingscel: de kiescommissie heeft niet alleen beslist dat Vlaams Belang met lijstnummer 3 naar de verkiezingen zal trekken. Zij hebben ook de beslissing genomen dat elke affiche met de tronie van Verhofstadt als reclame voor het Vlaams Belang wordt beschouwd en dus bij onze verkiezingsuitgaven zal aangerekend worden.

 

Goede vrienden,

Mijn eerste idee was om u een evaluatie te brengen van de regering Di Rupo en van de Vlaamse regering. Ik zou dan een overzicht kunnen geven van alles wat deze beide belastingregeringen niet of verkeerd hebben gedaan, maar dat laat het tijdsbestek niet toe. Gerolf en Filip zouden dan vandaag niet meer aan spreken toekomen.

Ik kan veel beknopter zijn als ik u vandaag kom toelichten wat ze wél hebben gerealiseerd. En dat is toch iets, we moeten daar eerlijk in zijn. Als het goed is zeggen we het ook.

De honderdduizenden mensen die zich zorgen maken om hun pensioen, de zorg van hun ouders of de aanschaf van een woning, wel die zullen vanaf nu geen treinvertragingen meer ondervinden. De NMBS heeft dat probleem aangepakt, al zal u daar allicht een duurder ticket voor betalen. Geen vertragingen meer, de geniale oplossing was gewoon de treinen trager te laten rijden. Daardoor rijden ze vandaag trouwens trager dan in 1938. Dat ze daar niet eerder opgekomen zijn.

En wat hebben ze nog meer gerealiseerd?

De honderdduizenden werklozen, de vele slachtoffers van criminaliteit en alle mensen op ellenlange wachtlijsten allerhande, wel die zullen vanaf nu twee panda-beren kunnen gaan bezichtigen in Pairi Daiza. Ik bedoel echte panda’s, en geen panda’s die TV-prijzen uitreiken en uit pure lompigheid daarbij van het podium vallen. Echte panda’s die als grote sterren een ware staatsontvangst krijgen op luchthavens.

En wat hebben ze nog meer gerealiseerd?

De honderdduizenden uitgeperste belastingbetalers, de werkloze arbeider die zijn bedrijf naar het buitenland ziet verkassen omwille van de hoge loonlasten en de jonge ouders die aan geen kinderopvang geraken, wel die zullen vanaf nu de familienaam van hun kindjes kunnen kiezen. Eindelijk! Na 26 eeuwen Westerse cultuur is die discriminatie eindelijk de wereld uitgeholpen. Die last is van onze schouders gevallen. Daar zaten we op te wachten.

Als ik zulke schertsvertoning meemaak in het parlement, dan vraag ik mij af waar ze in godsnaam mee bezig zijn. Ik hoop dat u die chaotische bespreking deze week niet gezien heeft. Want dan had u niets dan plaatsvervangende schaamte voor het bochtenwerk en de ruzies op peuterniveau. Het belang van het kind heb ik alleen door de Vlaams Belangfractie horen vernoemen. Mijn goede collega Bert Schoofs heeft er terecht op gewezen dat volksvertegenwoordigers moeten bezig zijn met datgene wat de bevolking echt bezig houdt. Het parlement moet niet verworden tot een veredelde lobbyclub die minderheden allerhande keuzevrijheden toekent.

Dit gaat trouwens niet om keuzevrijheid, maar om willekeur van de partijpolitiek.

Waar is de keuzevrijheid die mensen willen in het dagelijks leven?

Waar is bijvoorbeeld de keuzevrijheid van vrouwen om pepperspray te gebruiken om zich te verdedigen tegen aanranders. Waar is de keuzevrijheid om uw goederen te verdedigen als men uw eigen- dommen komt stelen? Waar is de keuzevrijheid om bepaalde belastingen niet te hoeven betalen, omdat die worden aangewend voor personen die nooit aan het systeem hebben bijgedragen? Waar is de keuzevrijheid voor een openbare omroep die partijen doodzwijgen of er in het beste geval alleen maar leugens over verspreiden? En waar men enkel terecht kan voor links gereutel en gerochel.

Dat zijn echte keuzevrijheden. Dat is het debat dat vandaag moet gevoerd worden!

En zelfs in een dossier als naamgeving heeft het Vlaams Belang alweer zijn voortrekkersrol aangetoond. Als enige hebben wij ons van in het begin consequent en rechtlijnig tegen dit symbooldossier verzet. Het is pas na onze tussenkomsten in de commissie justitie dat CD&V en N-Va hun kar hebben gekeerd. De V van N-VA begint, ook hier weer, hard op de V van CD&V te lijken.

Het enige voorstel dat ik inzake dubbele naamgeving wil doen is dat alle overlopers, alle politici die ooit overstapten van de ene partij naar de andere in alle berichtgeving een dubbele partijnaam krijgen. Dat zou bij de kiezer duidelijkheid brengen, beste mevrouw Turtelboom van CVP-Open VLD.

 

Vrienden,

België is een paradijs, een paradijs voor georganiseerde misdaad uit alle hoeken van de planeet.

België is onklopbaar kampioen, onklopbaar kampioen wat de belastingdruk betreft.

België staat aan de top, aan de top op gebied van asiel en migratie.

Ondanks de jubelberichten in de media staat België in de top 5 van de 27 lidstaten wat het aantal asielaanvragen betreft. Ondanks de hoera-berichten van sympathieke Maggie vangen we per inwoner nog steeds 3 keer zoveel op als het EU-gemiddelde en 2 maal zoveel als in Nederland.
Maar liefst 50.000 niet-Europese vreemdelingen komen elk jaar naar België.

Brave Maggie toetert wel dat het aantal uitwijzingsbevelen voor illegalen gestegen is met maar liefst 44 procent ten opzichte van een welbepaald uitgekozen jaar. Zeer juist, maar van de 76.497 uitwijzingsbevelen trekken de illegalen zich minder dan ooit iets aan. Het is een vodje papier waar geen gevolg aan gegeven wordt. Slechts 4.000 gedwongen repatriëringen volgen. Amper 5 procent. En dan mag er al geen PS-parlementslid aan boord zijn om ook dat nog te saboteren. Gesloten opvangcentra zijn onontbeerlijk voor een krachtdadig uitwijzingsbeleid. Het aantal plaatsen is er onder Maggies beleid zelfs op verminderd. Maggie, de dikke vriend van de asielzoekers.

Als Maggie beweert dat ze vooruitgang heeft geboekt. Dan heeft ze het over een gevoel van voor- uitgang dat in de perceptie werd gecreëerd. Hetzelfde gevoel dat je hebt als je in een stilstaande trein zit, en er naast u een andere rijdt.

Wij maken ons geen illusies, de kranen staan nog altijd open. Het zal niet schattige Maggie De Block zijn die de immigratie een halt zal toeroepen. Maggies beleid is een mager beestje. Gewogen en te licht bevonden. Zij is enkel in de weer met zandzakjes in een ijdele poging om de immigratie- tsunami tegen te gaan. Dat is window-dressing. Het Belgisch immigratiebeleid is nog steeds desastreus.

Ook op Europees niveau is het immigratie-beleid catastrofaal. En alsof dat Europese migratiebeleid vandaag nog niet laks genoeg is, keurde de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnen- landse Zaken van het Europees Parlement recent de regels goed voor de werking van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Daarin wordt duidelijk bepaald dat schepen met illegale immigranten niet mogen worden onderschept en gedwongen teruggestuurd. De bemanning van dergelijke schepen mag enkel nog vriendelijk worden gevraagd niet illegaal de territoriale wateren van een EU-lidstaat binnen te varen. Dat zal indruk maken. Frontex wordt gedegradeerd tot een veerdienst voor illegalen, tot een ontvangstcomité met vlaggen en wimpels, toastjes en welkomstspeech. Het aanzuigeffect wordt zo nog groter.

Voor de EU is er nog niet voldoende immigratie. Het is de vlucht vooruit richting Europese superstaat, richting ongebreidelde toetreding tot de Europese Unie. Of om het anders te zeggen, tegen 180 km per uur naar de afgrond.

Zo worden probleemloos de toetredingsonderhandelingen verdergezet met een land als Turkije, terwijl de Turkse regering de incidenten en provocaties blijft opstapelen. Vreedzame betogers aan het Gezi-park worden beschoten of in het beste geval met traangas bestookt. Grootschalige zuiveringen worden doorgevoerd bij politie en justitie door de regeringspartijen die na een corruptieschandaal de macht willen houden. Christenen en andere niet-moslims worden als tweederangsburgers behandeld. Op de wereldranglijst inzake persvrijheid bekleedt Turkije plaats 154. Nergens ter wereld zitten meer journalisten in de gevangenis dan in Turkije. Er bestaat een lijst van gecensureerde boeken, duizenden websites zijn er geblokkeerd. En sinds deze week werd ook twitter verboden omdat Erdogan en zijn entourage niet kunnen verdragen dat er via deze sociale media informatie rondging over het grote corruptieschandaal waarin zij betrokken zijn.

Maar hier is blijkbaar in tegenstelling tot het referendum in Zwitserland geen enkel probleem met de democratie. Integendeel, het islamitische Turkije, dat niet eens in Europa ligt, krijgt nu al elk jaar 1 miljard euro van de EU cadeau.

Trouwens, ze zijn bij de EU niet alleen hypocriet, ze zijn ook gewoonweg zot. Knettergek.

Een nieuw gebouw van het Europees parlement wordt naar Wilfried Martens genoemd “opdat jongere generaties hem niet vergeten”. Martens is de man die zijn volk leerde staatsschuld afbetalen, weinig kans dat jongere generaties hem zullen vergeten! Het is onze generatie die de gevolgen zal moeten dragen van de Belgische en Europese wantoestanden. Of het nu gaat over de miljarden die naar Europese noodfondsen en bodemloze Zuid-Europese putten gaan, of over de miljarden die jaarlijks naar Wallonië vloeien: mijn kinderen, uw kinderen en kleinkinderen zullen de rekening betalen.

 

Goede vrienden,

Verandering is nodig. Maar via participatie en het opvrijen van het Belgisch establishment met no ta’s De Wever zal de grote systemische verandering, laat staan Vlaamse onafhankelijkheid, er niet komen.

Evenmin zal België “automatisch” verdampen in de EU. Om onafhankelijk te worden zullen wij actie moeten ondernemen. Omdat het 5 voor 12 is en omdat iedere dag dat Vlaanderen gekluisterd blijft aan de Belgische compromissen – of die nu federalistisch of confederalistisch zijn – een dag te veel is.

Voor Ben Weyts mag het confederalisme een eindstation zijn. Daarmee trekt hij dapper ten strijde tegen artikel 1 van zijn eigen partijstatuten. Ik dank hem daarom, omdat nu voor iedereen duidelijk is dat wij de enige onafhankelijkheidspartij zijn!

Net zoals er in Vlaanderen maar één partij is die ondubbelzinnig kiest voor onafhankelijkheid, is er slechts één partij die zich consequent verzet tegen de evolutie naar een Verenigde Staten van Europa. Voor ons geen België, en dus ook geen ‘België in het groot’ zoals de Europese transfer-Unie. Wij verzetten ons tegen de Europese superstaat van brokkenpiloot Verhofstadt. U weet wel, onze ex-premier, die liever de communautaire problemen in Oekraïne aanpakt dan in eigen land. Hij doet mij steeds denken aan de doventolk bij de herdenking van Mandela: allebei overdreven gesticulerend, bijna molenwiekend, de grootste onzin verkondigen. Ik weet niet wie van de twee het waanzinnigste is. Omdat wij geen racisten zijn zal ik het maar bij Verhofstadt houden.

Wij nationalisten willen geen EU, maar samenwerking.

Wij willen niet die eenheid, maar veelheid.

En wij willen geen dwang, maar vrijheid.

Uit liefde voor Europa stelt het Vlaams Belang, als enige in Vlaanderen, deze EU en de euro in vraag. Er is slechts één partij die een vrijwillige samenwerking tussen soevereine staten voorop stelt. Eén partij die niét pleit voor open grenzen, voor meer immigratie en voor Turkse en andere bijkomende toetreding, maar voor een vrij Vlaanderen in een veilig Europa!

 

Vrienden,

Tot slot zou ik nog een oproep willen doen. Een oproep voor jullie massale aanwezigheid aanstaande zondag in Brussel.

De Franstalige Brusselse politici hebben de voorbije weken en maanden alles uit de kast gehaald om te vermijden dat de manifestatie ‘Ja! voor Vlaanderen’ kan plaatsvinden. Een manifestatie voor zelfbeschikkingsrecht waarbij duizenden Catalanen, Schotten, Basken en andere Europese volkeren naar Vlaanderen komen om de krachten in hun strijd voor onafhankelijkheid te bundelen.

Een meeting voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren doet bij de Franstalige Brusselse politici anti-Vlaams racisme opspelen. Niets nieuws onder de zon. De vorige PS-burgemeester Thielemans heeft op 7 jaar tijd welgeteld 10 betogingen verboden: stuk voor stuk Vlaamsgezind of pro onafhankelijkheid. Zijn opvolger PS-er Mayeur zet de traditie van politieke willekeur voort. Door allerlei waanzinnige eisen maakt Mayeur de meeting onmogelijk.

Zowat heel de wereld kan probleemloos in Brussel komen manifesteren. Echt iedereen: van Hezbollah-, Hamaas- tot PKK-militanten. Zelfs illegalen en die krijgen er nog gratis politiebegeleiding bij. Maar als Vlaams-nationalisten in hun eigen hoofdstad op straat willen komen, dan krijgen zij in Brussel alle tegenwerking.

Geen enkele PS-burgemeester zal echter Vlaams-nationalisten tegenhouden. Als we worden bedrogen, gaan we betogen zeggen de organisatoren van de VVB, en ze hebben gelijk. Ik reken dan ook op jullie massale aanwezigheid aanstaande zondag om 11u in het Jubelpark om de stem voor een onafhankelijk Vlaanderen luider dan ooit te laten weerklinken!

Vlaanderen onafhankelijk!