Vlaams Belang in het verzet

Vandaag vond in Baasrode de nationale nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang plaats.

Hier kan u mijn toespraak herlezen:

 

Hartelijk welkom op onze nationale Nieuwjaarsreceptie. Eerst en vooral mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het voor u allen in de eerste plaats een gelukkig en gezond jaar worden. En een veel beter jaar dan 2014.

Want wat heeft het jaar 2014 ons zoal gebracht?

De Vlamingen hebben vorig jaar massaal voor de kracht van verandering gestemd. Hiep hiep hoera, maar heeft 2014 dan politieke verandering gebracht?

Sociaal-economisch alvast niet.  Wouter Beke zegt zelf dat de regering Michel uit hetzelfde vaatje tapt als de regering Di Rupo. Hij is verontschuldigd vandaag want hij moest hier een kilometer verder op een andere receptie zijn.

Ook communautair is er geen enkele verandering te bespeuren. Op een paar verslechteringen na dan.

N-VA regeert nu op het Vlaamse en het federale niveau mee, zonder Vlaams eisenpakket. Minstens 5 jaar communautaire stilstand. In het regeerakkoord van minister-president Geert Bourgeois worden de transfers gewoon doodgezwegen. Dat was bij zijn voorgangers niet het geval… De geldstromen zijn taboe geworden. In vergelijking met Bourgeois waren Peeters, Leterme en Dewael nog flaminganten.

Het is onbegrijpelijk en onverantwoord dat de miljardendiefstal wordt doodgezwegen. Men zoekt chronisch naar extra belastingen op kap van de burger terwijl de logische oplossing voor het rapen ligt. Vlaanderen zou met die centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit versterken en onze sociale verworvenheden behouden.

Vrienden,

Elke week opnieuw ondervraag ik de ministers over communautaire thema’s. Deze week nog stonden in de plenaire zitting vier moties van aanbeveling van mij aan de agenda over verschillende aspecten van de taalwetgeving. Taalwetgeving valt onder de bevoegdheid van minister Jan Jambon. Het is aan hem om het gebrek aan tweetaligheid in Brussel af te dwingen als de Brusselse regering het laat afweten. Maar nu ligt N-Va blijkbaar niet meer wakker van de wantoestanden in Brussel. Jambon speelt piepken duik en de voltallige N-Va-fractie in de Kamer stemde samen met de rest van de meerderheid de moties één voor één weg. Werkelijk alles moet de communautaire vergeetput in.

Het zal er ons niet van weerhouden hen elke week opnieuw met hun lafheid te confronteren en te blijven interpelleren.

Ook op communautair vlak dus geen verandering. De enige verandering is dat de stoere taal van voor de verkiezingen is verdwenen en vervangen door communautaire platbroekerij.

Zelfs het koningshuis merkt geen verandering.

U herinnert zich ongetwijfeld nog wel de vrijblijvende medianummertjes van Bart De Wever, voor de verkiezingen. De Belgische monarch zou geen rol meer mogen spelen in het federale formatieberaad. Ook weer een loze belofte. Bart De Wever speelde opnieuw het spel braafjes mee en gaat bij de Lakense koffiekransjes de hand van de koning kussen.

Gisteren nog juichte koning Filip enthousiast de toespraak van minister-president Bourgeois in Davos toe. Hij vond het super! In de volgende editie van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging mag de figuur Bourgeois alvast geschrapt worden. Samen met nog een heel deel anderen die daar niets in staan te doen.

Vrienden,

De enige noemenswaardige politieke verandering dit jaar was er binnen onze partij. We kregen een nieuwe jonge voorzitter die met een nieuwe ploeg, met een nieuwe stijl, maar met dezelfde prioriteiten in 2015 het tij zal doen keren.

De eerste maand van het jaar is al bijna te einde. Januari, de maand genoemd naar één van de oudste Romeinse goden: Janus. Steeds afgebeeld met een hoofd met twee gezichten. De januskop. Januari was er vol van.

Januskop Angela Merkel maakt de duizenden Pegida-betogers uit voor marginalen en racisten, maar enkele dagen later is ze compleet verbijsterd en verrast door het moslimextremisme in Parijs.

Januskop Bruno Tobback zegt in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de democratische vrijheid om van mening, overtuiging of geloof te verschillen vastberaden zal verdedigen. Zijn vader, januskop Louis Tobback, liet als toenmalig minister in 1993 Charlie Hebdo uit de rekken halen omdat hij de cartoons van de in Parijs vermoorde Georges Wolinski beledigend vond.

Januskop Charles Picqué, het Brusselse PS-kopstuk dat nu beweert altijd al te hebben gewaarschuwd voor het moslimextremisme. “De verknechting begint bij kleine toegevingen.” voegde hij er aan toe. Heel juist. Maar al die toegevingen zoals halal-eten in onze scholen hebben we in de eerste plaats te danken aan de islamo-socialisten van diezelfde PS!

Alle januskoppen in het Vlaams parlement die een voorstel van resolutie indienen in het kader van de democratie en de vrije meningsuiting, en die daarbij één partij, het Vlaams Belang, niet mee laten ondertekenen.

De januskoppen die prominent meeliepen op de grote mars in Parijs, zoals de Turkse premier. Nergens ter wereld zitten zoveel journalisten en cartoonisten in de gevangenis omwille van hun mening als in Turkije. Maar op dé grote mars voor vrije meningsuiting loopt de Turkse premier op de eerste rij naast Merkel en Hollande. Het Franse Front National van Marine Le Pen daarentegen, was niet welkom en werd geweerd.

Ze waren echt niet te tellen, de januskoppen. Ze waren soms met tientallen tegelijk op één enkele foto te zien. Denk maar aan de VRT-nieuwsredactie die Je suis Charlie-plakkaatjes omhooghielden. Degenen die de mediaboycot in stand houden vinden zichzelf verdediger van de vrije meningsuiting. Zielig en lachwekkend is het tegelijk, tragikomisch. Je suis Charlie, in hun geval Charlie Chaplin.

Vrienden,

De hypocrisie kende de afgelopen dagen en weken geen grenzen.

Al diegenen die al jaren de rode loper uitleggen voor de massa-immigratie en de islam waren nu diep geschokt.

Al diegenen die een cordon sanitair handhaven rond onze partij omdat onze mening hen niet aanstaat, stonden luid te roepen dat vrije meningsuiting absoluut moet zijn.

Dat alle cartoons moeten kunnen, ook beledigende. Hebt u die figuren gehoord over vrije meningsuiting als het Vlaams Blok onder meer voor beledigende cartoons werd veroordeeld?

Ik hoor de Vlaamse redacties niet over persvrijheid als ze keer op keer vrije tribunes van Vlaams Belangers weigeren.

Diezelfden, die nu “je suis Charlie” zeggen maakten de redacteurs van Charlie Hebdo de week voordien nog uit voor islamofoob en racist.

Diegenen die verantwoordelijk zijn dat teruggekeerde jihadisten zoals het straatcrapuul Kouachi vrij kunnen rondlopen, wapens kunnen aanschaffen en mensen kunnen afslachten, die zouden beter zedig zwijgen in plaats van “je suis Charlie” te schreeuwen. Tenzij ze met die ‘Charlie’ de massamoordenaar Charlie Manson bedoelen.

 

De politici van alle systeempartijen, en daar hoort uiteraard N-VA bij, proberen zich in alle bochten te wringen opdat de ogen van de burgers toch maar niet zouden opengaan. Dialoog met de Jihadisme-waanzinnigen is nog altijd de oplossing. Een nood aan tederheid volgens de visionair Bert Anciaux.

Wel, het Vlaams Belang stelt andere oplossingen voor: minder wereldvreemde oplossingen.

In plaats van Jihadisten pogen tegen te houden van te vertrekken naar Syrië willen wij voorkomen dat ze terugkomen. Ik zie ze trouwens heel graag vertrekken, ik wil ze zelfs met mijn zakdoekje gaan uitwuiven.

In plaats van verder de rode loper uit te rollen voor de islam willen wij de erkenning ervan intrekken en de subsidiëring van de moskeeën stopzetten.

In plaats van ons te beperken tot de symptoombestrijding van de federale regering, willen wij de problemen ten gronde aanpakken met een volledige immigratiestop en het opnieuw invoeren van controles aan de binnengrenzen.

Alleen op die manier kan men voor echte en nodige verandering zorgen. Alleen het Vlaams Belang stelt die oplossingen voor.

Wie anders?

Wij zijn de enigen die de problemen bij naam durven noemen. Tegen de stroom in. Al meer dan 30 jaar. En zolang het nodig is, ook al is dat nog eens 30 jaar.

Wij zijn strijdvaardig en vastbesloten om, met een hernieuwde aanpak, straks opnieuw beter te doen en ons alternatief nog beter in de verf te zetten. Een partij als het Vlaams Belang is en blijft in Vlaanderen immers broodnodig. Wij zijn de enige anti-systeem-partij. Wij zijn het verzet. Het enige alternatief dat de Vlamingen een houvast biedt in onzekere tijden, een visie op de toekomst.  Wij zien die toekomst met vertrouwen tegemoet.

Ik wens u allen een zeer strijdbaar jaar!