Opnieuw Vlaams Belang-voorstel overgenomen

Het Vlaams Belang steunt het wetsvoorstel tot splitsing van de Orde van Architecten dat de N-VA-fractie heeft ingediend. De Vlaams Belang-fractie diende in het verleden reeds een gelijkaardig voorstel in, maar werd toen weggehoond.

De N-VA-fractie stelt een ‘ontdubbeling’ voor van de Nationale Orde in enerzijds een Vlaamse Orde van Architecten en anderzijds l’Ordre des Architectes francophones et germanophones. Peter Luykx, Inez De Coninck, Robert Van de Velde en Hendrik Vuye stelden vast dat de tegengestelde visies binnen de Orde de goede werking verlammen. Dat is natuurlijk een juiste vaststelling en een wetgevend initiatief kan de zaak dan desgevallend regelen.

Origineel is het voorstel echter niet, want het Vlaams Belang heeft al diverse legislaturen na elkaar – en ook nu weer – een dergelijk voorstel ingediend. Overigens: dat geldt net zo voor de splitsing van de Orde van Apothekers, waarover zopas een N-VA-voorstel werd ingediend nadat het Vlaams Belang hen dat had voorgedaan.

Dat men goede ideeën van het Vlaams Belang overneemt, kan alleen maar toegejuicht worden. Het zegt immers alles over de pioniersrol van het Vlaams Belang en het bewijst dat wij ook vanuit de oppositie wegen op het beleid.