Waal dubbel zo veel afhankelijk van arbeidsongeschiktheidsuitkering dan Vlaming

55% van budget arbeidsongeschiktheid naar Wallonië

Van de 173 miljoen euro die de sociale zekerheid in 2015 uitbetaalde aan uitkeringsgerechtigden voor blijvende arbeidsongeschiktheid ging er 96 miljoen naar inwoners van het Waals Gewest. Voor Vlaanderen was dat 74 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister voor Sociale Zaken De Block.

Hoewel het Waals Gewest met zijn 3,5 miljoen inwoners zowat de helft van het aantal inwoners telt van Vlaanderen, gaat 55 procent van het totale budget richting Wallonië. Waar een Vlaming per hoofd van de bevolking gemiddeld 12 euro kost aan permanente arbeidsongeschiktheid is dat voor een Waal 27 euro. Een scheeftrekking die niet te verantwoorden valt. Onlangs pakte het Vlaams Nationaal Ziekenfonds al uit met een rapport waaruit bleek dat het aantal uitkeringsdagen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 70 procent hoger ligt in Wallonië dan in Vlaanderen.

De cijfers zijn een zoveelste reden om de sociale zekerheid te splitsen. Het Waals Gewest verzinkt hoe langer hoe meer in een sociaaleconomisch moeras. In zowat elk uitkeringsdomein spant Wallonië de kroon. Maar door de verzekerde instroom van Vlaams geld ontbreekt het aan elke stimulans om er iets aan te doen.

 

image