Wetsontwerpen Francken inzake uitwijzingen criminele vreemdelingen: een mager beestje

Vandaag worden in de Kamer twee wetsontwerpen van staatssecretaris Francken goedgekeurd die tot doelstelling hebben om hier verblijvende criminele vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde en de nationale veiligheid het land te kunnen uitzetten. 

Het Vlaams Belang zal zich bij het voornaamste van deze twee wetsontwerpen onthouden omdat zij in belangrijke mate werden uitgekleed door CD&V en nog slechts een flauw afkooksel vormen van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Het was immers aanvankelijk de bedoeling van om ook dieven, straatcriminelen en zwaardere criminelen te kunnen uitzetten. Maar onder druk van CD&V zullen alleen nog topcriminelen een sanctie riskeren.

Staatssecretaris Francken geeft zelf toe dat met deze wetsontwerpen nauwelijks een 70-tal criminele vreemdelingen het land kunnen worden uitgezet. Dat is natuurlijk beter dan niets, maar als men weet dat er circa 4.500 vreemdelingen met een criminele achtergrond in onze gevangenissen zitten, is dit slechts een peulschil.

De wetsontwerpen creëren weliswaar enkele nieuwe mogelijkheden om ongewenste criminele vreemdelingen uit dit land te verwijderen, maar betekenen anderzijds in een aantal opzichten ook een achteruitgang ten aanzien van de huidige situatie. Zo bijvoorbeeld ging een terugwijzing of een uitzetting (die worden afgeschaft) automatisch gepaard met een inreisverbod van 10 jaar. Dit automatisme vervalt echter in voorliggende wetsontwerpen.

Negatief is ook dat nieuwe procedurele garanties worden ingebouwd, die ongetwijfeld aanleiding zullen geven tot juridische betwistingen en het rekken van de uitzettingsdossiers. Bedenkelijk is ook de proportionaliteitstoets, die het mogelijk zal maken dat heel wat criminele vreemdelingen hier toch zullen kunnen blijven.

Het Vlaams Belang dient op beide wetsontwerpen dan ook een tiental amendementen in die ervoor moeten zorgen dat vreemdelingen die criminele feiten hebben begaan per definitie moeten worden uitgezet. Als het de N-VA en Francken werkelijk menens is met de kordate aanpak van criminele vreemdelingen kan ze niets anders dan onze amendementen te steunen.