Federale overheid moet spierballen rollen in geluidshinderdossier Zaventem

De beslissing van de Brusselse regering om vanaf 22 april uitgestelde boetes uit te schrijven voor geluidshinder van vliegtuigen die Zaventem aandoen, is volgens het Vlaams Belang een oorlogsverklaring ten aanzien van Vlaanderen en de tewerkstelling op de luchthaven. Ik roep de federale regering en de meerderheid op om eindelijk hun nek uit te steken en de Brusselse chantagepolitiek een halt toe te roepen.

Het Vlaams Belang stelt om te beginnen vast dat er nog verschillende mogelijkheden bestaan om het dossier zowel meer tijd te gunnen voor verder overleg, als om tot een aanvaardbare regeling ten gronde te komen voor het probleem door voor een billijke spreiding van de geluidsoverlast te zorgen.

Vooreerst moet worden vastgesteld dat het tweede belangenconflict nog lang niet is afgelopen als men de rekenkunde volgt die in het BHV-dossier werd gevolgd. Volgens een officiële beslissing van de parlementaire Overlegcommissie werden alle termijnen van 1 april tot en met 17 april geschorst. Hoewel het hier om een belangenconflict tussen regeringen gaat, is het perfect mogelijk om op deze basis het tweede belangenconflict met 17 dagen te verlengen. Een derde belangenconflict van de Vlaamse regering behoort overigens eveneens tot de mogelijkheden of de federale regering kan zelfs zélf een belangenconflict inroepen.

Ten gronde is het evenwel nodig dat de federale overheid eindelijk eens het achterste van haar tong én haar tanden laat zien in dit dossier en de Brusselse regering voor het blok zet. De federale regering is immers perfect in staat om een wetgevend initiatief te nemen om de Brusselse chantagepolitiek een halt toe te roepen. Daarnaast kan ze de Brusselse regering een koekje van eigen deeg geven door de rijkelijk vloeiende geldkraan naar het hoofdstedelijk gewest dicht te draaien tot ze tot betere gedachten is gekomen.

Samen met de Kamerleden Vuye en Wouters dien ik een wetsvoorstel in dat volgende week in de plenaire zitting in in overweging wordt genomen. Ten gronde kan het een oplossing bieden aan de Brusselse dreigementen om boetes op te leggen aan luchtvaartmaatschappijen die de onredelijke Brusselse geluidsnormen overschrijden. Het voorstel komt erop neer dat maatschappijen die de instructies van de luchtverkeersleiders opvolgen, daarvoor niet kunnen worden gesanctioneerd. In het Vlaams Parlement zal fractieleider Chris Janssens van zijn kant de Vlaamse regering verder over dit dossier bevragen.

Ten slotte zal een delegatie van de partij zondag aanstaande aanwezig zijn op de solidariteitswandeling die door de Vlaamse Volksbeweging en TAK in Zaventem wordt georganiseerd als reactie op de Brusselse chantagepolitiek tegen Vlaanderen en de Vlaamse belangen.