De verantwoordelijkheden van de minister zijn verpletterend

Gisteren stelde minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo naar aanleiding van de terreuraanslag in Luik openlijk de vraag of “onze systemen wel werken”. Neemt men alle elementen in overweging die naar aanleiding van deze zaak tot op heden naar boven zijn gekomen, dan kan men daarop alleen maar negatief antwoorden en moet worden vastgesteld dat minister van Justitie Geens daarvoor op verschillende vlakken een verpletterende verantwoordelijkheid draagt.

Er stellen zich heel wat vragen. Hoe is het mogelijk dat gevangenen in contact kunnen komen met veroordeelde en geradicaliseerde Syriëstrijders? Meer zelfs: hoe is het überhaupt mogelijk dat die contacten van een dermate aard kunnen zijn dat niet-islamitische gevangenen door moslimfundamentalisten kunnen worden bekeerd tot de islam en zelfs tot de meest gewelddadige radicale islam? Wij dachten dat minister Geens in onze gevangenissen een deradicaliseringbeleid voerde, maar in de praktijk doet hij juist het omgekeerde en blijken onze gevangenissen kweekvijvers te zijn van het gewelddadige islamfundamentalisme. Kan het nog absurder? Maar ook: hoe is het mogelijk dat iemand waarvan signalen voorhanden waren dat hij geradicaliseerd was, verder zomaar penitentiair verlof kon krijgen? Meer zelfs: hoe is dat mogelijk, nadat gebleken is dat hij zich daarvoor niet altijd aan de voorwaarden heeft gehouden en blijkbaar opnieuw strafbare feiten had gepleegd? En hoe is dat mogelijk, nadat er interne signalen waren vanwege onder meer cipiers, dat dit problemen kon opleveren? Bovendien heeft minister Geens in zijn communicatie over het gerechtelijke parcours van deze gevangene niet de hele waarheid verteld om de ernst van de zaak te minimaliseren. In die omstandigheden kan men geen vertrouwen meer hebben in deze minister van Justitie.

Het Vlaams Belang is gelet op deze gegevens dan ook van oordeel dat minister Geens best zijn verantwoordelijkheden opneemt en zijn ontslag aanbiedt. Ik heb in plenaire de vergadering in De Kamer vandaag aan eerste minister Michel gevraagd in hoeverre de regering haar vertrouwen in deze minister al dan niet blijft handhaven. In alle geval moeten er nu dringend maatregelen komen om de islamisering en radicalisering van gevangenen absoluut te vermijden door het oprichten van een afzonderlijke gevangenis voor moslimfundamentalisten. Ook het systeem van het penitentiair verlof moet dringend worden herzien om een herhaling van zulke dramatische gebeurentissen in de toekomst te vermijden.

Hier kan u mijn tussenkomst in de plenaire zitting herbekijken