Twee derde van installatiepremies gaat naar niet-EU-vreemdelingen

Kostprijs loopt op tot bijna 11 miljoen euro

Een land waar 1 op 6 mensen in armoede leeft, waar men al decennialang de begroting niet op orde krijgt en bovendien met een gigantische staatsschuld opgezadeld zit, zou toch eens ernstig moeten nadenken of aan deze sociale Sinterklaaspolitiek voor de hele wereld niet drastisch paal en perk moet worden gesteld.

 Wie dakloos is en dan toch huisvesting heeft gevonden, kan van het OCMW – eenmalig – een installatiepremie krijgen. Uit cijfers die ik bij minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme heb opgevraagd, blijkt dat in 2016 bijna twee derde van deze premies naar niet-Europese vreemdelingen zijn gegaan.

In totaal werd in 2016 aan 15.310 personen een installatiepremie uitgekeerd voor niet minder dan 17.295.083 euro. Het leeuwendeel daarvan, te weten 10.737.486 euro voor 9.453 begunstigden – goed voor 62,1% van alle uitgaven – gaat naar niet-Europese vreemdelingen. Daarnaast gaat 497.667 euro naar 447 vreemdelingen uit EU-landen.

Er zijn ook grote verschillen tussen de gewesten. Zo maakten de Vlamingen (Belgische nationaliteit) slechts 13,6% uit van alle personen die een installatiepremie kregen, hoewel zij 52,7% van de totale bevolking van dit land uitmaken.

Dat we over een sociaal vangnet beschikken voor diegenen uit onze samenleving die het tijdelijk moeilijker hebben, is uitstekend. Maar dat dit vangnet ook openstaat voor iedereen die hier nieuw aankomt, is onbetaalbaar. Te meer daar wij steevast moeten vaststellen dat deze laatsten daar massaal gebruik van maken. Of het nu gaat over het leefloon, het equivalent leefloon, de installatiepremie of andere diensten die ons sociaal systeem verleent, bijna telkens opnieuw blijkt dat de begunstigen grotendeels niet-Europese vreemdelingen zijn en dat dit ons elk jaar opnieuw vele honderden miljoenen kost. Een land dat zijn begroting al decennialang niet op orde krijgt en met een gigantische staatsschuld opgezadeld zit, zou toch eens ernstig moeten nadenken of aan deze sociale Sinterklaaspolitiek voor de hele wereld niet drastisch paal en perk moet worden gesteld.