Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het opgewarmde voorstel van minister De Croo voor een federale kieskring. “De natte droom van het FDF en BHV in het groot”, reageert Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.  

Daar is hij weer. De eis om een federale kieskring. “Het is zoals het Monster van Loch Ness. Het duikt af en toe op. Met dat verschil dat ‘Nessie’ niemand kwaad doet”, stelt Barbara Pas. De invoering van een nationale kieskring bestaat in geen enkel federaal land. Het zal ons niet alleen terugsturen naar het unitaire België, maar druist bovendien in tegen elke historische logica. Als ons geheugen ons niet in de steek laat, waren de Vlaamse partijen het er enkele jaren geleden unaniem over eens dat de archaïsche unitaire kieskring BHV moest worden afgeschaft. Met zijn voorstel voor een federale kieskring doet Alexander De Croo precies het tegenoverstelde. Meer zelfs: de invoering van een dergelijke kieskring komt neer op de creatie van een BHV in het kwadraat. De Franstalige inmenging en agitatie zal zich in zo’n geval niet beperken tot de regio tussen Galmaarden en Overijse, maar zich uitstrekken over heel Vlaanderen.

Barbara Pas: “Wie meer democratie wil, moet zijn heil niet zoeken in belgicistische recuperatiepogingen, maar moet België opdoeken. Hoe men het ook draait of keert: we leven in twee verschillende democratieën en moeten daaruit de conclusies trekken. Vroeg of laat zullen we niet moeten onderhandelen over een zoveelste ‘grote’ staatshervorming, maar over de definitieve scheiding. Wat ons betreft: liever vroeg dan laat.”