Vlaams Belang doet niet mee aan heksenjacht tegen ‘Schild en Vrienden’

Vlaams Belang neemt niet deel aan parlementaire commissies

Vandaag komen in de Kamer de verenigde commissies Justitie en Binnenlandse Zaken samen om de Panoreportage over de organisatie ‘Schild en Vrienden’ te bespreken. Ook in het Vlaams Parlement komt donderdag de Commissie voor de bestrijding van de gewelddadige radicalisering daarover bijeen.

Over de absolute ongepastheid en wansmakelijkheid van een aantal uitlatingen op bepaalde fora van ‘Schild en Vrienden’ die in deze reportage aan het licht zijn gekomen, kan er voor het Vlaams Belang geen discussie bestaan. Maar de reactie van bepaalde media en van de traditionele politieke partijen daarop lijkt het Vlaams Belang fel overtrokken te zijn en meer ingegeven door een politieke agenda dan door gezond verstand. De Commissie voor de bestrijding van de gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement is destijds in het leven geroepen om een antwoord te bieden op de gewelddadige islamitische terreur die dit land en Europa nu al enkele jaren teisteren. Dat is echter van een heel andere orde dan een aantal studentikoze, zij het totaal misplaatste, grappen en uitlatingen, die absoluut niet de politieke en mediatieke aandacht verdienen die ze hebben gekregen.

Het Vlaams Belang ziet dan ook geen enkel nut in deze commissievergaderingen en voelt geen enkele behoefte om mee te doen aan het rondje ‘Schild en Vrienden’-bashen dat daar ongetwijfeld zal worden opgevoerd. Het is in dat verband overigens onbegrijpelijk dat het uitgerekend de N-VA is (Sminate, Bracke), die het voortouw neemt in het bijeenroepen van de betreffende commissies. Het Vlaams Belang zal dan ook niet aanwezig zijn in deze commissies. Moesten er al strafbare feiten zijn begaan, dan is het aan het gerecht om daar het nodige gevolg aan te geven. Voor de rest is deze zaak voor het Vlaams Belang gesloten.

 

Barbara Pas

Fractievoorzitter in de Kamer

 

Chris Janssens

Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement