Nieuwe cijfers bevestigen: beleid tegenover illegaal verblijf faalt over de volle lijn!

Alhoewel de kwestie van de zogenaamde transmigranten de jongste weken opnieuw volop in de kijker kwam te staan, is de problematiek inzake illegaal verblijf veel ruimer, bestaat ze al langer en is ze onder deze regering alleen maar groter geworden.

Dat blijkt vandaag opnieuw uit een antwoord van minister Koen Geens op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Jan Penris over het aantal zaken van illegaal verblijf dat werd in geleid bij de correctionele parketten. Daaruit blijkt dat in 2015 welgeteld 6.414 verdachten betrokken waren bij zaken van illegaal verblijf, terwijl dat cijfer in 2016 al gestegen was tot 10.954 verdachten. Dat is een stijging met 71 procent in liefst één jaar tijd.

Deze ontwikkeling hoeft niet te verbazen aangezien illegaal verblijf in dit land feitelijk gedoogd wordt. Slechts 16,3 procent van de bevelen om het grondgebied te verlaten, wordt effectief uitgevoerd, terwijl straffen op illegaal verblijf (een misdrijf waarop drie tot twaalf maanden gevangenisstraf staat) in de praktijk onuitgevoerd blijven.

Het probleem is en blijft uiteraard het chronische en nijpende tekort in de gesloten terugkeercentra en de overbevolking in de gevangenissen, waarvoor enkel en alleen de Belgische regering verantwoordelijk is.

Wie de feiten onder ogen ziet, kan niet anders dan vaststellen dat het probleem van illegaal verblijf in dit land de afgelopen vier jaar niet werd opgelost, maar er integendeel alleen maar groter op is geworden. Bijna drie jaar geleden werd het aantal illegalen op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken geschat op 40.000 tot 140.000. Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ging men er toen van uit dat er zich tussen 50.000 en 150.000 en misschien zelfs 200.000 illegalen in dit land bevonden.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze groep er ondertussen kleiner op geworden is, wel integendeel. Alles wijst erop dat, zeker na de grote instroom van de voorbije jaren, hun aantal nog verder toegenomen is. Indien niet dringend werk wordt gemaakt van een actief opsporingsbeleid tegen illegaal verblijf én een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, organiseert de N-VA vandaag wat ze gisteren bestreed: een nieuwe, collectieve regularisatieronde.