Leefloon vluchtelingen kost overheid recordbedrag van 260 miljoen euro

Kostprijs verviervoudigd op 6 jaar

“Onze sociale zekerheid werkt als een magneet voor gelukzoekers”

Dat blijkt uit cijfers die ik als antwoord ontving op een parlementaire vraag aan minister voor Maatschappelijke Integratie, Denis Ducarme (MR). 

Naast tal van andere tegemoetkomingen zoals een meubelpremie of het betalen van de huurwaarborg kunnen erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden ook een beroep doen op een leefloon bij het OCMW. Om de OCMW’s in staat te stellen uit te kunnen betalen, ontvangen ze geld van de federale overheid. En die kosten liepen de afgelopen jaren fors op. Op 6 jaar tijd gaat het om een verviervoudiging. Waar er in 2013 nog 69 miljoen euro werd uitbetaald, liep dat afgelopen jaar op tot 260 miljoen. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog. 

De cijfers bewijzen dat de massale toestroom van asielzoekers in combinatie met de gulle uitkeringscultuur onze sociale zekerheid op haar limieten doet botsen. Terwijl er 15.000 mensen op de wachtlijsten staan in de zorg, onze pensioenen tot de laagste behoren van Europa en er nood is aan 25.000 kinderopvangplaatsen, is het niet langer te verantwoorden dat onze sociale zekerheid wordt gepluimd door mensen die er nooit iets aan hebben bijgedragen. Het is ook een van de voornaamste redenen waarom de asieltoestroom in België stijgt terwijl ze in de rest van Europa daalt. 

De cijfers zijn bovendien een zoveelste reden om onze asielwetgeving te hervormen. Met het geld dat we vandaag uitgeven aan één asielzoeker hier, kunnen er in de eigen regio 20 worden geholpen. De focus moet dan ook liggen op het opvangen van vluchtelingen in veilige havens in de eigen regio.