Charles Michel minister van Staat: politieke onkunde wordt in België beloond

Amper een paar dagen na zijn vlucht naar de Europese vetpotten heeft de koning Charles Michel tot minister van Staat benoemd.

Als premier van een draaideurregering waar intussen al 15 leden – hijzelf incluis – zijn uit weggevlucht, was Michel de hoofdverantwoordelijke voor een totaal ontspoorde begroting en voor een meer dan waanzinnige immigratiepolitiek. Ook dure eden over ‘jobs, jobs, jobs’ en de indijking van het overheidsbeslag werden door hem niet ingelost. In principe wordt de eretitel ‘minister van Staat’ echter voorbehouden voor die politici die van enig staatsmanschap blijk hebben gegeven.

Charles Michel werd voor de titel van minister van Staat voorgedragen door zijn partijgenote Wilmès, de dame die als minister van Begroting mee verantwoordelijk was voor het rampzalige begrotingsbeleid in dit land, maar het dankzij Charles Michel met haar 16.000 voorkeurstemmen kon schoppen tot eerste minister.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de politieke zelfbediening bij de MR voor de zoveelste maal grenzen noch schaamte kent, en dat politieke onkunde in dit land beloond wordt. Het lijkt ons dan ook stilaan tijd om de eretitel van minister van Staat en de Kroonraad af te schaffen, zoals dat trouwens zou horen in een parlementaire democratie.

Print Friendly, PDF & Email

Afdrukken