Nieuwe uitgelekte nota Magnette: van kwaad naar erger met nieuwe collectieve regularisatieronde

“Het gaat van kwaad naar erger.” Dat zegt Barbara Pas in een reactie op een nieuwe gelekte nota van informateur Magnette.

Terwijl uit de eerste uitgelekte nota van Magnette reeds bleek dat de informateur aanstuurde op een (nog) lakser asiel- en immigratiebeleid, wordt in de nota die vandaag aan het licht kwam nog een stap verder in die richting gezet.

In de nieuwe uitgelekte nota wordt immers de idee gelanceerd van een regularisatie van ‘arbeidskrachten zonder werk- of verblijfsvergunning’, lees: een nieuwe collectieve regularisatieronde van illegalen. De bewering dat deze maatregel kadert in de strijd tegen sociale fraude, raakt uiteraard kant noch wal en zet de wereld op zijn kop.  “Het enige waar deze maatregel in de praktijk op neerkomt, is dat sociale fraude en illegaal verblijf aan het einde van de rit beloond worden”, aldus Barbara Pas.  

Het spreekt voor zich dat zo’n maatregel onvermijdelijk een aanzuigeffect zal hebben en de illegale immigratiestromen naar dit land nog verder zal doen aanzwellen. Dat is overigens onmiskenbaar aangetoond na de twee vorige grote regularisatiecampagnes (de eerste onder de paars-groene regering van Verhofstadt).

Het Vlaams Belang waarschuwt dan ook voor een heruitgave van het paars-groene experiment, dat op het vlak van immigratie uitdraaide op een catastrofe. Wanneer de Open VLD in een paars-groene regering stapt die in Vlaanderen absoluut geen meerderheid heeft, zal ze niet alleen haar handtekening plaatsen onder een anti-Vlaams regeerakkoord dat ingaat tegen de Vlaamse meerderheid, maar meteen ook onder haar volgende verkiezingsnederlaag.