Gemiste kans op échte verandering: N-VA en PvdA stemmen gretig mee voor politieke benoeming Kherbache in Grondwettelijk Hof.

Vandaag werd de aanduiding van de socialiste Yasmine Kherbache tot rechter van het Grondwettelijk Hof door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Alle partijen behalve het Vlaams Belang keurden deze politieke benoeming goed. Opmerkelijk, want met N-VA en PvdA zitten er in het halfrond nog twee partijen die – naar eigen zeggen althans – tegen politieke benoemingen zijn. Helaas verkozen deze beide partijen de oproep van Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas om tegen te stemmen te negeren. 
Het is bedenkelijk dat politieke partijen die graag moord en brand schreeuwen over politiek benoemde rechters in Hongarije of Polen, in eigen land met veel ijver zélf meewerken aan een systeem van politiek benoemde rechters. Het is al even bedenkelijk dat, wanneer er dan toch politieke benoemingen gebeuren, die niet eens gebeuren op basis van evenredigheid. Getuige hiervan de zoveelste topjob voor het kleine partijtje SPa. 
Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas: “Deze stemming is een zoveelste gemiste kans. Indien N-VA en PvdA rechtlijnig zouden zijn en zouden handelen naar hun woorden, hadden ze samen met het Vlaams Belang deze schandalige politieke benoeming kunnen voorkomen. Maar blijkbaar liet de N-VA zich liever verleiden door het feit dat ze volgende keer zelf aan bod mogen komen in de vetbetaalde baantjescarroussel.”