Vlaams Belang wil vóór nieuwe verkiezingen volledige Grondwet herzien

Vlaams Belang bereidt piste van nieuwe verkiezingen voor en pleit voor volledige herziening van de Grondwet

Nadat eerder het Vlaams Belang opriep tot nieuwe verkiezingen met een populaire petitie, begint het ook bij de andere partijen te dagen dat een nieuwe stembusslag onvermijdelijk aan het worden is. Maar het Vlaams Belang wil meer dan er alleen over praten en bereidt daarom de nieuwe verkiezingen ook politiek voor. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Senaat dient de Vlaams-nationalistische partij een Voorstel van Verklaring in om de gehele Grondwet te herzien. “De enige manier waarop de Belgische Grondwetgever zich nog kan nuttig maken is met het voorbereiden van een boedelscheiding.”

Grondwet volledig herzien is nu beste optie, stelt Vlaams Belang

Een nieuw parlement kan enkel die Grondwetsartikelen aanpassen die op het einde van een vorige legislatuur voor herziening vatbaar zijn verklaard. “Het Vlaams Belang dient een voorstel in om alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren. De Belgische federatie heeft voor Vlaanderen geen enkele meerwaarde”, zo vertelt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas“De enige manier waarop de Belgische Grondwetgever zich nog kan nuttig maken is met het voorbereiden van een boedelscheiding: een ordelijke opdeling van België.”

De totale politieke inertie en impasse in dit land tonen ten zoveelste male aan dat België niet werkt, zo vinden Pas en haar partij. Indien de volgende legislatuur – dus na de nieuwe verkiezingen – inderdaad zou beslissen om eindelijk over te gaan tot de onafwendbare ontbinding van de Belgische Staat, is een volledige herziening van de Grondwet dan ook wenselijk.