Nauwelijks helft van personeel Brusselse postkantoren begrijpt Nederlands


18 van de 34 Brusselse postkantoren beschikken niet over Nederlandstalig personeel. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas verzamelde. En ook de tweetaligheid van het voornamelijk Franstalige personeel laat stevig te wensen over.
In totaal stellen de 34 Brusselse postkantoren 237 personeelsleden tewerk. Daarvan behoren er 42 (of 17.7%) tot de Nederlandse taalrol, en 195 (82.28%) tot de Franse taalrol. In maar liefst 18 van de 34 postkantoren in het hoofdstedelijk Gewest zijn zelfs gewoon géén Nederlandstalige personeelsleden aanwezig, zo ontdekte Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas.

Van de 42 Nederlandstalige personeelsleden hebben er 38 een tweetaligheidsbrevet (90.48%); maar bij de Franstalige personeelsleden is het huilen met de pet op. Amper 77 of 39.49% beschikt er over het tweetaligheidsbrevet. Het gevolg is dat heel wat Brusselse Vlamingen of Nederlandstalige pendelaars in de hoofdstad aan de loketten van bpost niet in hun eigen taal kunnen geholpen worden. De hoofdvogel wordt (in negatieve zin) afgeschoten door het postkantoor ‘Anderlecht Autonomie’: daar is niet alleen geen enkel Nederlandstalig personeelslid tewerkgesteld, maar van de 5 Franstaligen is er ook niemand tweetalig.
“Bekijkt men de zaak op het niveau van de individuele postbediende, dan zijn het traditioneel weer vooral de Vlamingen die de dupe zijn van de niet-naleving van de taalwet”, aldus Barbara Pas. Statistisch gezien zijn immers 233 van de 237 Brusselse postbeambten (98.31%) het Frans machtig (195 Franstaligen + 38 Nederlandstaligen met een tweetaligheidsbrevet); wat het Nederlands betreft is evenwel slechts 119 van de 237 postbedienden (50.21%) Nederlandskundig (42 Vlamingen + 77 tweetalige Franstaligen). Concreet betekent dit dat een Franstalige een verwaarloosbare kans heeft om in zijn contacten met Brusselse postbediendes op een Fransonkundige Vlaming te stuiten; een Vlaming daarentegen loopt niet minder dan 56% kans om met een postbeambte te doen te krijgen die geen of onvoldoende Nederlands kent.

Voor het Vlaams Belang is de oplossing duidelijk: er moeten meer Nederlandstaligen worden aangeworven bij de Brusselse postkantoren. Alleen op die manier kan immers de tweetaligheid van de dienst worden verzekerd.