Regering moet leger inschakelen voor grenscontroles

Het Vlaams Belang roept de regering op om militairen in te schakelen voor de bewaking van de grenzen. Dat is logisch volgens de partij – het is bijvoorbeeld ook de gangbare praktijk in een land zoals Oostenrijk – en in de gegeven omstandigheden perfect mogelijk, klinkt het.“De politie waakt over de binnenlandse veiligheid, het leger bewaakt de grens. Niets meer en niets minder.”Afgelopen vrijdag verklaarde de verantwoordelijke voor de operaties binnen de generale staf, kapitein-ter-zee Carl Gillis, dat Defensie klaar is om op te treden indien de regering het vraagt. Sinds de bijna-lockdown werd het duidelijk dat tal van overtredingen gebeuren, bijvoorbeeld bij de Belgisch-Nederlandse grens, en ordehandhaving aan de grenzen broodnodig is.

Vlaams Belang wil de druk op de politie verlichten door het leger in te zetten “waarvoor het dient”

“Het lijkt ons de hoogste tijd om uitdrukkelijk op dit aanbod in te gaan”, aldus Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas“Samengevat komt ons voorstel erop neer dat alle diensten in staat moeten gesteld worden om hun kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren: de politie waakt over de binnenlandse veiligheid, het leger bewaakt de grens. Niets meer en niets minder.”Indien militairen worden ingeschakeld voor (assistentie bij) grenscontroles komt bij de politie mankracht vrij voor de handhaving van de openbare orde – waaronder in deze tijden onder meer het toezicht op de naleving van de uitgevaardigde crisismaatregelen en inbraakpreventie (denk aan gesloten handelspanden) – in het binnenland.