Noodregering is politiek bedrog

“Coronacrisis wordt een politieke Coronacoup”

Het Vlaams Belang heeft geen vertrouwen in deze zogenaamde noodregering. De regering die de coronacrisis tot nu toe totaal heeft mismeesterd, krijgt nu een blanco cheque. Deze politieke machtsgreep is door geen enkele crisis te verantwoorden, luidt het.Dat deze regering –  nadat ze achtereenvolgens deze crisis heeft geminimaliseerd, er bijzonder slecht over heeft gecommuniceerd, en tenslotte veel te laat halfslachtige maatregelen heeft getroffen –  nu een carte blanche krijgt om gewoon verder te doen, is onaanvaardbaar. Die boodschap weerklinkt bij het Vlaams Belang. “Een minderheid van amper 38 zetels in het parlement krijgt nu carte blanche om haar gepruts verder te zetten, terwijl het overgrote deel van het parlement zichzelf buiten spel zet. Onbegrijpelijk”, zo stelt partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Noodregering is politiek bedrog, zegt Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is duidelijk: Dit is geen noodregering, maar een regering in nood die een gezondheidscrisis misbruikt om een politieke coup te plegen en hun postjes veilig te stellen. Zo werd onder andere de tweede grootste partij van het land bij de gesprekken niet betrokken.Dit toont duidelijk aan dat niet de gezondheid van onze mensen, maar wel linkse en Franstalige politieke spelletjes van doorslaggevend belang waren, klinkt het verder. “Het Vlaams Belang zal dus tegenstemmen in De Kamer wanneer deze onbekwame coronaregering het vertrouwen vraagt”, aldus Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Wél steun van Vlaams Belang voor maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Het Vlaams Belang zal wél steun wel verlenen aan zinvolle maatregelen om deze corona-crisis zowel medisch als economisch in te dijken. Het Vlaams Belang zal erop toezien dat de volmachten die de regering in het vooruitzicht stelt, zich strikt beperken tot de aanpak van deze crisis en niet om de democratie buiten spel te zetten.