“Hallucinant”: Ook tijdens coronacrisis verhoogt regering asielbudget met 55 miljoen euro

Vlaams Belang vindt het“hallucinant” dat minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (OpenVld) dit jaar al maar liefst 184 miljoen euro extra gevraagd heeft voor meer asielopvang. Het budget wordt daarmee meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de laatste voorlopige twaalfden; de maandbudgetten in lopende zaken.

De minderheidsregering met speciale volmachten heeft besloten om verder te blijven werken met een noodbegroting van voorlopige twaalfden. Er mag zo maandelijks normaal niet meer worden uitgegeven dan een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting van 2018. In de commissie Financiën zal volgende week gestemd worden over de voorlopige twaalfden voor juli, augustus en september 2020. 

“Asielfactuur moet kleiner tijdens deze crisis, niet groter”

In het derde kwartaal van 2020 wordt 142,4 miljoen euro uitgetrokken als dotatie voor Fedasil. Dat is 55 miljoen euro meer dan het voorziene bedrag voor Fedasil in de laatst goedgekeurde begroting van 2018 (een vierde van 261,7 miljoen euro of 65,4 miljoen euro). In het eerste kwartaal van 2020 vroeg minister De Block reeds een verhoging van 87 miljoen euro, in het tweede kwartaal 42 miljoen euro extra en nu het in derde kwartaal nog eens 77 miljoen. Dat is samen goed voor maar liefst 184 miljoen euro.

Het budget voor de eerste drie kwartalen van 2020 (drie vierden van 261,7 miljoen euro of 196,3 miljoen euro) wordt daarmee bijna verdubbeld (+84 procent). “Vandaag, terwijl de coronacrisis nog stuiptrekt, trekt minister De Block nog eens 55 miljoen euro extra uit voor opvang van asielzoekers”, zo reageert Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), die de cijfers inkeek. “Ze verdubbelt daarmee het budget bijna voor de eerste drie kwartalen van 2020. 

Ons land werd bijzonder hard getroffen door de corona-crisis en de weg uit de budgettaire en sociaal-economische crisis wordt lang en hard. Elke extra cent in de begroting zou nu moeten gaan naar onze mensen en het herstel van onze economie.” Zes op de tien gezinnen leden of lijden financieel verlies tijdens de corona-crisis. Een kwart miljoen werknemers en zelfstandigen dreigen hun werk te verliezen. Een enorme golf van faillissementen dreigt. “Daar moet volgens ons de prioriteit en focus liggen van een coronaregering.”