Nieuw wetsvoorstel moet vandalisme monumenten harder aanpakken

Overal in het Westen worden in de marge van Black Lives Matter-manifestaties moedwillig standbeelden vernield. Het Vlaams Belang is van oordeel dat de geschiedenis niet mag weggegomd worden, en dat het vandaliseren van ons patrimonium streng moet worden bestraft. De partij dient daarom in de Kamer een wetsvoorstel in om “dit hedendaags iconoclasme strenger te bestraffen”.

Het vernielen van beelden om de geschiedenis en/of cultuur uit te wissen is niet nieuw. Ook de beelden van de Romeinse keizer Caligula moesten er reeds kort na zijn dood aan geloven. “Maar hoe men het ook draait of keert, het vandaliseren of vernielen van beelden is totaal zinloos”, vindt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas“Het verandert de geschiedenis immers niet. Meer nog: de betogers en vandalen worden vaak niet gehinderd door een degelijke kennis van de geschiedenis, en gebruiken anti-racisme als excuus voor een waanzinnige vernielzucht.” In Schotland werd zo een standbeeld van de veertiende-eeuwse Schotse koning Robert the Bruce beklad met de slogan ‘racist king’ en ‘BLM’.

“Het Vlaams Belang wijst deze cultuurmarxistische aanval op onze identiteit en geschiedenis dan ook totaal af”, klinkt het ook bij Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang). “Aangezien het vernielen of vandaliseren van standbeelden niet louter het vernielen of vandaliseren van eigendom is, maar ook een aanval inhoudt op onze geschiedenis en cultuur, zijn we van oordeel dat daar ook gepaste straffen dienen tegenover te staan”

Het wetsvoorstel dat Bury indiende, zou er concreet voor zorgen dat de huidige gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar wordt opgetrokken naar zes maanden tot drie jaar.