Genademaatregelen van koning “zijn bijzonder slecht signaal en passen niet in 21ste eeuw”

Overeenkomstig artikel 110 van de Grondwet kan de koning door de rechters uitgesproken straffen verminderen of zelfs kwijtschelden. En uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen opvroeg aan justitieminister Koen Geens (CD&V) blijkt dat het voornamelijk Franstaligen zijn die genadeverzoeken indienen. “Een monarch die op eigen houtje de rechtsspraak van de onafhankelijke rechterlijke macht ondermijnt, past echt niet in de 21ste eeuw”, zo vindt Dillen, die in de Kamer een voorstel zal indienen om het beruchte artikel 110 van de Grondwet te schrappen.

In 2018 werden er maar liefst 1.095 nieuwe genadeverzoeken ingediend bij de koning: 421 door Nederlandstaligen, en 674 door Franstaligen. Dertien genadeverzoeken werden dat jaar ook effectief ingewilligd: 3 voor Nederlandstaligen, 10 voor Franstaligen.

Zeven keer genade voor verkeersovertredingen

Voor 2019 tonen de cijfers een lichte stijging in het aantal aanvragen: 1.232, waarvan opnieuw een 60/40-verdeling in het ‘voordeel’ van de Franstaligen. In dat jaar werden 7 genademaatregelen toegekend (4 Franstaligen, 3 Nederlandstaligen). Alle dossiers die in 2018 en 2019 een gunstig antwoord kregen, betroffen verkeersinbreuken. Het gaat zo om rijden zonder rijbewijs, snelheidsbeperkingen, enzoverder. Volgens het Vlaams Belang is het echter niet aan de koning om de beslissingen van een rechter terug te draaien, verkeersovertredingen of niet.

“Los van het feit dat hiermee een bijzonder slecht signaal wordt gegeven naar de verkeersveiligheid toe, moeten we ons de vraag stellen of de genadeverzoeken nog wel van deze tijd zijn”, vraagt Dillen zich af. “Een monarch die op eigen houtje de rechtsspraak van de onafhankelijke rechterlijke macht ondermijnt, past toch niet in de 21ste eeuw?” Het Vlaams Belang zal in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel indienen om het artikel 110 van de Grondwet te schrappen.