Vergoedingen voor beroepsziekten: Waal krijgt meer dan dubbel zoveel als Vlaming

Nadat het Vlaams Belang eerder uitbracht dat zowel onterecht uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen als subsidies aan de OCMW’s veel meer richting Wallonië vloeien, tonen nieuwe cijfers aan dat ook wat betreft de vergoedingen voor beroepsziekten er een transfer van noord naar zuid is. Walen krijgen per capita meer dan het dubbele aan uitkeringen voor beroepsziektes dan Vlamingen, zo berekende Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

In 2019 vloeide er 67.211.986 euro aan vergoedingen voor beroepsziekten naar Vlaanderen, tegenover 87.965.689 euro naar Wallonië. Per capita krijgt de Vlaming dus gemiddeld 10,20 euro, tegenover 24,20 euro per Waal. Vergoedingen aan rechthebbenden ingevolge het overlijden van een betrokkene gingen evenzeer grotendeels naar het zuiden van het land: 21.539.142 euro voor Wallonië tegenover 17.654.461 euro naar Vlaanderen, of per capita respectievelijk 5,93 euro en 2,68 euro.

Op alle mogelijke manieren wordt Vlaanderen misbruikt als financiële melkkoe voor het armlastige Wallonië”, stelt Pas in een reactie. “De cijfers tonen het keer op keer aan: Vlaanderen rendeert, terwijl Wallonië spendeert. Hoog tijd voor de Vlamingen om hun lot en hun centen eindelijk in eigen handen te nemen.