Massale opkomst voor protestrit tegen Vivaldi

Het Vlaams Belang heeft gisteren een protestmeeting gehouden op de Heizel nabij Brussel. Over heel Vlaanderen vertrokken er protestritten. Een gemotoriseerde betoging dus, om zoveel mogelijk de veiligheid te garanderen tijdens deze coronacrisis. Ruim 5.000 wagens arriveerden op de verzamelplaats, met circa 15.000 deelnemers.

Hier leest u mijn integrale toespraak die u hier kan herbekijken:

Beste vrienden, 

Mijn oprechte dank voor uw deelname aan deze succesvolle, nooit eerder geziene en unieke, vreedzame protestactie. Een noodzakelijk protest tegen de aanstelling van een Vlaamse minderheidsregering. 

“Een Vlaamse minderheidsregering? Dat zal niet passeren. Dat zullen we bevechten te land, ter zee en in de lucht. Van De Panne tot Opgrimbie.” Dit zijn trouwens niet mijn woorden, maar die Yves Leterme. 

“Een Vlaamse meerderheid blijft voor ons een belangrijke voorwaarde”. Niet mijn woorden, maar die van Joachim Coens. 

“Een Vlaamse meerderheid is altijd beter en uiterst belangrijk”. Niet mijn woorden, maar die van Servais Verherstraeten. 

Ik ben dan ook blij vandaag in deze enorme autokaravaan Yves Leterme, Joachim Coens en Servais Verherstraeten te mogen verwelkomen. Want als ze ook maar een beetje serieux bezitten, als ze ook maar een beetje consequent zijn met hun eigen woorden, hebben ze ongetwijfeld meegereden. 

Beste vrienden, 

Vanuit alle hoeken van Vlaanderen reden jullie op deze zondagochtend in karavaan naar deze vlakte, deze Heizelparking. Door weer en wind. 

Jullie vormden vandaag een karavaan van bezorgde burgers, van misnoegde burgers, van kwade burgers. Van burgers die de politieke klasse willen herinneren aan hun verkiezingsbeloftes. Van burgers die een minimum aan respect vragen voor hun wil als kiezer. 

Beste vrienden, 

Met de Vivaldi-coalitie gaat dit respect er nooit komen. Nooit! Integendeel, geen respect, maar enkel minachting voor de kiezer. Het zogenaamde positieve Vivaldiproject is een links en belgicistisch belastingproject dat juist lijnrecht tegen het signaal van de Vlaamse kiezer, ondertussen van zo’n 500 dagen geleden, ingaat. Het regeerakkoord hangt, net als de Vivaldipartijtjes zelf, met spuug en spinnendraad aan elkaar. Slechts één zaak bindt hen: angst! 

Een verlammende angst voor de kiezer. Een panische angst voor een stembusslag. Een heilige angst voor democratie. In België is het ondertussen zo ver gekomen dat een partij die verkiezingen wil als ondemocratisch wordt bestempeld en dat de partijen die absoluut geen verkiezingen willen, en geen enkele boodschap hebben aan een signaal van de kiezer, geduid worden als democratisch.  

Beste vrienden, 

We leven in een land met meer dan tienduizend covid-doden, met een begrotingstekort van 53 miljard euro en tienduizenden nakende ontslagen, een land waar je meer dan 40 jaar moet werken om amper een volledig pensioen te krijgen en waar vreemdelingen een leefloon krijgen zonder ooit één dag gewerkt te hebben. 

We leven in een land waar meer gevangenen op straat rondhuppelen dan dat er opgesloten zitten, een land waarin onderzoekscommissies hun werk niet mogen doen, een land dat kreunt onder de belastingdruk maar waaraan 30 miljard fiscale fraude niets wordt gedaan… 

Een land waarvan de leiders niet verder geraken dan kortetermijndenken en ruzie maken om postjes. Met de Coburgse roofridders uit het hier vlakbij gelegen Laken, die het spelletje uit winstbejag en zelfbehoud meespelen. 

En ondertussen ligt de prioriteit van de Open Vld momenteel bij het bereiken van een genderevenwicht bij het verdelen van de regeringspostjes… het evenwicht tussen Vlamingen en Walen, het evenwicht tussen het regeerakkoord en wil van de kiezer was helaas veel minder belangrijk 

Vrienden,  

Geen enkele Belgische regering, dames en heren, kan nog een oplossing bieden voor deze hopeloze en uitzichtloze situatie. Daarvoor zijn uiterst dringende en uiterst grondige herstructureringen nodig. Om te beginnen het overhevelen van homogene bevoegdheden naar de deelstaten.  

Vanzelfsprekend biedt Vivaldi geen enkele garantie voor deze noodzakelijke herstructurering. Integendeel. Elke probleemoplossing wordt op de lange baan geschoven. Na 2024 wordt de staat misschien hervormd en als het aan de paars-groene partijen ligt, wil men de problemen zelfs nog aandikken en verder laten verrotten door dan te gaan ‘herfederaliseren’. Zij willen bevoegdheden namelijk terugbrengen naar net dat niveau waarop al jarenlang niets meer lukt, naar het stinkende en meelijwekkende kadaver dat België heet. 

Ik wil hier, ter gelegenheid van deze hartverwarmende en indrukwekkende protestactie, deze kleurrijke karavaan, deze stoet voor democratie eigenlijk, dan ook een oproep doen. 

Een warme oproep aan de heren en dames van CD&V. Niet enkel aan de hier waarschijnlijk aanwezige Joachim Coens, Servais Verherstraeten en Yves Leterme; en ook niet enkel aan die christendemocraten die ondertussen al de moed hadden om openlijk hun ongenoegen te uiten over het Vivaldi-gedrocht, maar aan alle leden van de CD&V. 

In het programma van jullie partij staat immers te lezen staat dat ook jullie gewonnen zijn voor meer bevoegdheden voor de deelstaten. Denk daaraan op het komende ledencongres van CD&V. Maak van uw programma geen vodje papier, maak uzelf niet volslagen irrelevant, maak van uzelf geen speelbal, geen dweil of geen reservewiel van het paarsgroene vehikel en wees consequent wanneer u de steun voor Vivaldi gevraagd wordt. 

De dringende, nodige  en door de kiezer gevraagde ommekeer inzake de staatstructuur, veiligheid, migratie, belastingdruk, noem maar op, gaat er met de Vivaldi-coalitie niet komen. Dit is voor Vlaanderen een rampzalige regering. 

Dit mag niet passeren. Wij gaan hen bestrijden met alle democratische middelen waarover we beschikken, vandaag vanop de Heizel, morgen in het parlement en overmorgen in het stembureau. Van de Kust tot in de Voerstreek!