“Over de beleidsverklaringen wordt elke ernstige discussie verhinderd”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het totale gebrek aan respect dat de leden van de regeringDe Croo tonen voor de oppositie. Om te verhinderen dat er een degelijk debat gevoerd kan worden over hun beleidsbrieven, leggen de meerderheidspartijen namelijk het Kamerreglement naast zich neerde beleidsverklaringen van alle ministers en staatssecretarissen werden ruim te laat ingediend. “Ongezien en onaanvaardbaar.”

In de beleidsbrieven zetten de verschillende ministers en staatssecretarissen het beleid dat ze wensen te voeren uiteen. Vervolgens worden deze documenten besproken in de verschillende commissies. De oppositie kan eventueel het beleid daar nog sturen via aanbevelingen. Maar volgens het Kamerreglement moesten de beleidsbrieven ten laatste op 12 november besproken worden (art. 121bis) en de meeste excellenties halen die deadline niet.

Barbara Pas: “Op deze manier verhindert de regering het parlement ernstig te werken”

“Helaas deed bijna geen enkele excellentie enige moeite om op tijd te zijn”, reageert fractievoorzitterBarbara Pas (Vlaams Belang) ontstemd op het voorval. “In het beste geval kregen we de documenten heel kort op voorhand. Op vrijdagavond om op maandagochtend besproken te worden. Maar tot op heden kregen we van bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) of minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) helemaal niets.”

Onnodig te vermelden dat op die manier de oppositie geen enkele kans krijgt een bespreking terdege voor te bereiden. “Het is zelfs nog erger”, vervolgt Pas. “Zelfs over beleidsverklaringen die momenteel wel raadpleegbaar zijn, laten de bevoegde ministers het niet tot een discussie komen.” Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) moest namelijk vandaag naar eigen zeggen de commissie voortijdig verlaten, om 16.30u. “De bespreking zal dan maar voor een ander keertje zijn, zeker?”

De excellenties kunnen op deze manier ongestraft de oppositie saboteren, klink het, omdat er geen enkele sanctie voorzien is op het niet naleven van het Kamerreglement. “In tweeten is de ploeg van premier Alexander De Croo (Open Vld) heel snel”, besluit Pas. “Maar als het gaat om het verstrekken van documenten die noodzakelijk zijn voor parlementair werk, dan heeft ze geen enkele haast. Is dit de ‘nieuwe politieke cultuur’ van De Croo?”