“Versoepeling abortus is een aanval op de vrouwenrechten”

Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen de versoepeling van de voorwaarden voor abortus, zoals die nu voorligt in een draak van een wetsvoorstel. “Het is maar te hopen voor de vrouwen, voor de Vlamingen en eigenlijk voor de mensheid in haar geheel, dat meerderheidspartij CD&V dat ook zal blijven doen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Maar dat valt ten zeerste te betwijfelen.”

In het wetsvoorstel wordt de termijn waarbinnen een vrouw een abortus kan laten uitvoeren opgetrokken van 12 naar 18 weken. Haar bedenktijd voor deze ingrijpende beslissing wordt van zes naar twee dagen gebracht. Daarnaast zal de arts die de regels aan zijn laars lapt geen vervolging of bestraffing meer hoeven te vrezen, wat dan weer zeker wel zo zal zijn voor de man die het waagde zijn partner tot andere gedachten te willen brengen. “Het is een extremistisch voorstel, gericht tegen het menselijk leven”, aldus Dillen. “We zullen het dan ook met alle democratische middelen bekampen.”

“Niet dat Vivaldi zich van de Vlaamse opinie iets aantrekt, maar in Vlaanderen is geen draagvlak voor deze waanzinnige versoepeling van de voorwaarden voor abortus”

“Het debat is zeker nog niet uitgeput”, vervolgt Dillen. In juli heeft de Vlaams Belang-fractie nog amendementen ingediend. En deze week is er dan een advies van de Raad van State gekomen. Een motie van links om het voorstel reeds volgende week naar de plenaire vergadering van de Kamer te brengen kreeg onvoldoende steun. “Het zal nu in commissie behandeld worden en daar wellicht langdurig blijven hangen, een veelgebruikte tactiek van de meerderheid.”

“De linkse partijen, Open Vld inbegrepen, die zich met dit wetsvoorstel zo brutaal tegen het menselijk leven keren, doen zich in de discussie graag voor als zogenaamde voorvechters van de vrouwenrechten.” Merkt fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) op. “Het omgekeerde is natuurlijk waar. De helft van de baby’s die gedood zullen worden, zullen onvermijdelijk tot het vrouwelijk geslacht behoren. Het is stuitend hoe vaak het woord ‘vrouwenrechten’ in de hele discussie misbruikt wordt.”