“Democratie wordt opzijgeschoven om Vlaams Belang te kunnen uitsluiten”

Om het Vlaams Belang te kunnen weren uit conferenties en commissies wordt in de verschillende parlementen door de zichzelf democratisch noemende partijen steevast een loopje genomen met de reglementen. “Dat werd recent nog maar eens pijnlijk duidelijk met de samenstellingen van de conferentie over de toekomst van Europa en van de gemengde commissie die de staatshervormingen moet evalueren”, zo zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Nieuwe politieke cultuur is in dit land onbestaande, net zoals democratie of respect voor de kiezer.”

“Nog geen twee weken geleden werd voor de samenstelling van de gemengde commissie voor de evaluatie van de staatshervormingen een procedure toegepast die manifest in strijd was met de evenredige vertegenwoordiging van de partijen, wat nochtans duidelijk vereist wordt in de reglementen van Kamer en Senaat”, aldus Pas. “En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd het aantal commissieleden plots opgetrokken van 24 naar 28, gewoon om het kleine Vooruit een tweede vertegenwoordiger in die commissie te gunnen.”

“De samenstelling van zowel de conferentie als de gemengde commissie zijn een flagrante aanfluiting van de democratie”

“En gisteren werden dan weer de reglementen van tafel gemaaid waar het ging om de samenstelling van de conferentie over de toekomst van Europa, binnen de EU een nieuw forum over een aantal zogenaamde prioriteiten en uitdagingen”, vervolgt Pas. België heeft in die conferentie recht op vier zetels. Eén wordt rechtstreeks aangeduid in het Vlaams parlement, één wordt voorgedragen door Brussel / Wallonië, volgens het systeem D’Hondt, een eerlijke rekenmethode om het aantal beschikbare zetels te verdelen in functie van de voor de deelnemende partijen geldig uitgebrachte stemmen. Op die manier kregen N-VA en Ecolo een afgevaardigde.

Voor de twee resterende plaatsen, die de Kamer van Volksvertegenwoordigers mag aanduiden, zou het doorlopen van het systeem D’Hondt geleid hebben tot afgevaardigden van PS en Vlaams Belang. “En zoveel democratie was voor de traditionele partijen echter ook niet nodig. Aangezien er plots geen consensus meer was, wordt vanaf vandaag een geheime stemming georganiseerd over de kandidaturen.” “Als staaltje van nieuwe politieke cultuur kan dit tellen. Het toont ontegensprekelijk aan hoe de systeempartijen de democratie minachten”, besluit Pas. “Voor het eigen profijt wordt die democratie met alle gemak opzijgeschoven. Alle mooie woorden, tot in de regeerverklaring toe, ten spijt. En steeds opnieuw worden op die manier meer dan 800.000 kiezers in het gezicht gespuwd.”