“Halveer de partijfinanciering”

Het Vlaams Belang wil het huidige systeem van de partijfinanciering volledig gewijzigd zienmaar kan zich niet vinden in de wijzigingen die paars-groen voor ogen heeft. “Uiteraard zijn de dotaties veel te hoog”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang), die samen met fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas en partijvoorzitter Tom Van Grieken hierover in maart een wetsvoorstel indiende. “Maar de paars-groene minipartijtjes willen de verdeelsleutel louter herzien om Vlaams Belang en N-VA te kunnen benadelen.”

De huidige partijfinanciering werd uitgewerkt in de nasleep van het Augustaschandaal, waarbij Vlaamse en Franstalige socialisten zich vergrepen hadden aan grootschalige corruptie. “Giften van particulieren en bedrijven moesten voortaan aan banden worden gelegd en in de plaats kwamen er partijdotaties”, aldus Troosters. “Helaas hebben de traditionele partijen zichzelf doorheen de jaren goed bediend. Bij electoraal verlies werd de taart gewoon groter gemaakt zodat er niet eens een financieel verlies werd geleden.”

“Naast doorzichtig is de houding van paars-groen over de partijfinanciering ook weinig eerlijk: met de smoes dat Facebook-topman Mark Zuckerberg al rijk genoeg is, wil men enkel het Vlaams Belang monddood maken”

Nu blijkt dat nergens in Europa de politici zoveel uitgeven aan advertenties op sociale media als hier te lande, laait de discussie over de partijfinanciering opnieuw op. “Een discussie die in het verleden ook al gevoerd werd en nooit ergens heeft toe geleid”, vervolgt Troosters. “Maar nu liggen de kaarten anders. De traditionele partijen, die electoraal ineenschrompelen, achten het, anders dan vroeger, plots noodzakelijk dat kleinere partijen in verhouding meer bekomen dan grote. En daarnaast wil men al even plots de uitgaven in de sociale media beperken. Dit om het Vlaams Belang, dat in de reguliere pers wordt doodgezwegen, eindelijk helemaal de mond te kunnen snoeren.”

“In tijden van budgettaire krapte en economische crisis moet de financiering van politieke partijen, die tenslotte een voorbeeldfunctie hebben, sterk naar omlaag”, besluit Troosters. “Het Vlaams Belang wil dan ook de bestaande partijdotaties halveren en de bijkomende dotaties voor partijen die ten minste één senator hebben afschaffen. Wij zijn daarenboven van oordeel dat de Senaat een overbodige instelling is, die het best zo snel mogelijk zelf wordt afgeschaft.”