“Meer dan een miljoen euro naar campagne voor zinloze enquête”

Het Vlaams Belang neemt er nota van dat het reeds bijzonder lang aangekondigde ‘dialoogplatform’ van de twee ministers van Institutionele Hervormingen, David Clarinval (MR) en Annelies Verlinden (CD&V) eind dit jaar van start zal gaan. “Officieel luidt het dat men wil peilen naar de mening van de burgers over België”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Maar in werkelijkheid telt die mening niet en wordt heel die peiling geleid door de regering, die vandaag zelfs 1,1 miljoen euro vrijmaakt ter promotie van die schijnvertoning.”

Verlinden wil naar eigen zeggen via online enquêtes bezorgdheden en voorstellen over de toekomst van het Belgische federalisme en over bepaalde aspecten van democratische vernieuwing verzamelen. “Die enquête vond natuurlijk al plaats op 26 mei 2019”, reageert Pas. “Maar misschien is de minister er niet van op de hoogte dat er op die dag verkiezingen plaatsvonden. Ze heeft er tenslotte niet aan deelgenomen.”

“Waarom deze dure enquête? Om te doen alsof men naar de kiezer wil luisteren?”

De bedoeling is dat er begin 2022 een eerste verslag zal klaarliggen, al is het verre van duidelijk wat er vervolgens met dat verslag zal gebeuren. “Wellicht niets”, aldus Pas. “En voor ons hoeft dat ook helemaal niet. Dat hele online platform is platte volksverlakkerij, in het leven geroepen om tijd te winnen en de valse indruk te wekken dat de burger inspraak zou krijgen bij het bepalen van de institutionele toekomst van het land.” Het Vlaams Belang wijst erop dat het de regering is die de inhoud en de werking van deze zogenaamde ‘burgerdialoog’ bepaalt. “Zo mag de voortdurende miljardendiefstal naar Wallonië en Brussel niet eens in vraag worden gesteld. Van een vrij en onafhankelijk overleg is absoluut geen sprake.”

Volgens het Vlaams Belang is deze enquête, dit ‘dialoogplatform’ van Verlinden en Clarinval, volstrekt ondemocratisch, en wordt het dus best zo snel mogelijk afgevoerd, voordat er nog meer geld aan wordt verspild. “De zogenaamde ‘mening’ van een paar uitgelote burgers, zoals die via de enquête naar boven zal komen, zal vervolgens in de ‘juiste’ richting worden gestuurd door een aantal zorgvuldig aangeduide experten, academici en gezaghebbers”, besluit Pas. “En naar goed Belgisch gebruik kan het voorspelbare en onzinnige resultaat van dit alles niet eens worden weggestemd door de kiezer.”