“Woke activisme hoort niet op identiteitskaarten”

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de verwijdering van het biologische geslacht op de identiteitskaarten. De paars-groene regering zal hier werk van maken omdat ze een ‘non-binaire geslachtsoptie’ willen kunnen laten aanduiden – niettegenstaande dat dit geen biologisch gegeven is, maar een persoonlijke genderuitdrukking. “Het doel van een identiteitskaart zit in het woord: het helpt de overheid om mensen te identificeren. Maar op deze manier verliest de identiteitskaart een deel van zijn nut, en dat allemaal om de woke agenda te dienen van radicaal-links activisme.”

Omdat de transgenderwet – die toelaat dat je je wettelijk geregistreerd geslacht verandert op eenvoudig verzoek, zonder ingreep of medische tussenkomst – deels werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof gaat de paars-groene regering nu voor het verwijderen van het geslacht op identiteitskaarten. De bedoeling is dat deze verwijdering de baan effent voor de registratie van een zogenaamd ‘non-binaire geslacht’ of ‘x’. Hiermee wil de wetgever de juridische kaders ontkoppelen van de biologische realiteit, dit gezien er maar twee biologische geslachten bestaan in de mensheid.

“We hebben alle respect voor mensen die zich anders voelen dan dat ze geboren zijn”, vertelt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Deze mensen verdienen geen hoon, maar zorg en begrip. Dat wil echter niet zeggen dat we allerlei collectieve regels moeten aanpassen op basis van individuele gevoeligheden. De identiteitskaarten moeten onze ordediensten en andere overheidsmedewerkers helpen om mensen te identificeren. Zij doen dit onder andere met een foto en aan de hand van de biologische – dus zichtbare – geslachtskenmerken. Psychologische genderidentiteit komt daar niet bij kijken. Op deze manier verliest de identiteitskaart echter een deel van zijn nut, en dat allemaal om de bijzonder onnuttige woke agenda te dienen van radicale linksactivisten.”

“Dit probleem gaat trouwens niet enkel over identiteitskaarten”, vervolgt en besluit Dillen. “Want iemand die zomaar van wettelijk ‘geslacht’ verandert zonder dat zijn of haar biologisch geslacht écht anders is, kan met vrouwen gaan douchen, vrouwelijke sportcompetities vervalsen enzoverder. Kortom: we mogen mensen die zich anders voelen, niet ridiculiseren. Maar als we toelaten dat uit gevoelens juridische rechten voortkomen, komen we in een verkeerde en labiele maatschappij terecht waarin rechtszekerheid op losse schroeven komt te staan.”