“Nationale Cultuurpactcommissie is onwerkbaar”

Het Cultuurpact, de wetgeving die het pluralistische karakter van de culturele instellingen garandeert en die discriminatie om ideologische, filosofische of politieke redenen dient te verhinderen, bestaat dit jaar precies een halve eeuw. “Maar dat is nog geen reden tot feestvieren, integendeel”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “De Nationale Cultuurpactcommissie (NPC), de instelling die over de correcte naleving van de wet dient te waken, draait al lang vierkant.”

Hoe erg het gesteld is met de werking van de NPC bleek nogmaals tijdens de zitting ervan in oktober vorig jaar, waar op vraag van de Franstalige leden onder meer de splitsing van het budget stond geagendeerd.

“De Nationale Cultuurpactcommissie moet dringend gesplitst”

“Omdat er problemen waren gerezen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen binnen de NPC vragen deze laatsten de splitsing van de budgetten”, aldus Pas. “Het totale budget van de werkingskosten van de Cultuurpactcommissie bedraagt momenteel 61.000 euro. De vraag voor de splitsing van de werkingskosten werd, buiten ‘om het doen verdwijnen van de onrust’ en ‘om conflicten op te lossen’ nauwelijks gemotiveerd. Een eerder gevraagde werklastmeting werd ook niet ingediend. Bovendien eisen de Franstaligen 50 procent van de koek. Totaal onverantwoord en onaanvaardbaar wanneer men weet dat het aantal Nederlandstalige dossiers binnen de NPC een veelvoud vormt van de Franstalige.”

Het smeulende conflict binnen de NPC vormde de aanleiding voor Pas om eerste minister Alexander De Croo (Open Vld), onder wiens verantwoordelijkheid de NPC valt, aan de tand te voelen. “De Croo liet tot mijn verbijstering weten dat de NPC als instelling volkomen onafhankelijk werkt en dus niet onder zijn gezag, en dat hij zich bijgevolg niet inhoudelijk kan uitspreken over de interne besluitvorming binnen het directiecomité van dit zelfstandig orgaan.”

“Het antwoord van De Croo was evenwel larie en apenkool”, duidt Pas. “Hij is perfect in staat om zich hierover uit te spreken zonder dat dit een ongeoorloofde inmenging zou betekenen in de werking van de Cultuurpactcommissie. Het is niets anders dan een bewuste poging om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Ik zal dan ook een wetsvoorstel indienen voor de splitsing van de Nationale Cultuurpactcommissie. Dat is ook niet meer dan logisch, want cultuur is intussen al enkele decennia een deelstatelijke bevoegdheid.”