11 juli betaalde feestdag, maar niet voor alle Vlamingen

Het Vlaams Belang wil van 11 juli een betaalde feestdag maken voor alle Vlamingen. “Vlaanderen is hier al langer vragende partij voor”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Maar de paars-groene regering is er ook in geslaagd dit dossier compleet in de soep te draaien.”

Vandaag hebben reeds een aantal Vlamingen op 11 juli een betaalde feestdag. Dat geldt met name voor wie tewerkgesteld is bij de Vlaamse overheid en in de ondergeschikte besturen. Maar ook verscheidene privébedrijven sluiten zich daarbij aan en geven hun werknemers op de Vlaamse feestdag een betaalde dag vrijaf. “Een algemeen gegeven is dit echter nog niet omdat dit federaal moet geregeld worden”, aldus Pas.

“Eén van de weinige positieve puntjes uit het paars-groene regeerakkoord strekt ertoe om daar nu ook eens eindelijk werk van te maken”, aldus Pas. “Maar nu heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een koninklijk besluit voorgesteld, waarbij de werkplek en niet de aanhorigheid tot een bepaalde gemeenschap als criterium wordt gebruikt om te bepalen wie wanneer een betaalde feestdag zal krijgen. Concreet heeft dat onder meer tot gevolg dat de honderdduizenden Vlaamse pendelaars naar Brussel een betaalde vrije dag zullen krijgen tijdens het Brusselse Irisfeest, een feestdag die voor hen geen enkele inhoudelijke betekenis heeft, maar niet op 11 juli. Kan het nog absurder in dit land?”

“Dermagnes idiote 11 juli-regeling zal werknemers voor heel wat praktische problemen plaatsen”

Vlaamse en Waalse pendelaars zullen op de echte feestdagen van hun gemeenschap geconfronteerd worden met gesloten scholen en andere instellingen, terwijl zij die dag wel zullen moeten gaan werken. “Deze regeling is dan ook totaal onaanvaardbaar”, vervolgt Pas. “De minister zou beter het voorstel overnemen dat het Vlaams Belang al meermaals heeft ingediend, namelijk dat de feestdag voor iedereen bepaald wordt op basis van de taal van de arbeidsovereenkomst die hij heeft of de taalrol waartoe hij behoort. Alleen op die manier kan het toekennen van een betaalde feestdag voor de deelstaten op een zinvolle en praktisch haalbare wijze worden geregeld.”

“Ik roep de Vlaamse partijen in de regering, CD&V in het bijzonder, dan ook op dit ontwerp-koninklijk besluit in die zin aan te passen”, besluit Pas. “Ik zal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hierover in de commissie Grondwet van de Kamer vatten en volgende week minister Dermagne met deze ongerijmdheden confronteren.”