Verkiezingen wanneer formatie vast zit? Zal Open Vld VB-voorstel steunen?

‘Zit regeringsvorming vast? Nieuwe verkiezingen’. Met dat standpunt voert Open Vld dezer dagen een betaalde campagne op sociale media. “We zijn het voor één keer volmondig eens met de liberale partij” zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas in een reactie. “Meer nog: reeds eind 2019 diende het Vlaams Belang een voorstel in, om automatisch verkiezingen te houden wanneer de formatie te lang vast zit. We nodigen de Open Vld’ers in de Kamer dan ook uit om ons voorstel te steunen.”

Op sociale media stelt de Open Vld voor om wanneer de regeringsvorming vastloopt, nieuwe verkiezingen te organiseren. België heeft inderdaad geen al te beste reputatie wanneer het gaat over de duur van de regeringsvorming. De regering Di Rupo-I kwam er pas na 541 dagen onderhandelen, en ook de huidige Vivaldi-meerderheid had bijna 500 dagen nodig om tot een regeerakkoord te komen.

Het Vlaams Belang kan zich dus wel vinden in het voorstel van de Open Vld, zo zegt Pas: “In november 2019 reeds diende het Vlaams Belang in de Kamer een voorstel in, waarbij we ervoor pleiten om naar Spaans model de politieke partijen drie maanden de tijd te geven om een regering te vormen. Wanneer men er niet in slaagt om dit binnen de drie maanden na de verkiezingen te doen en de formatie af te ronden, dienen er nieuwe verkiezingen te komen.”

De Vlaams Belang-politica nodigt de Open Vld’ers dan ook uit om dit Vlaams Belang-voorstel te steunen. “We zullen ons voorstel spoedig ter stemming voorleggen in de Kamer”, zo zegt Pas. “Indien het de Open Vld menens is met hun voorstel, dan kunnen ze dit steunen. Steunen ze ons voorstel niet, dan is het duidelijk dat hun betaalde campagnes op sociale media enkel maar hypocriet geleuter zijn om de bevolking blaasjes wijs te maken. We hebben echter al een vermoeden.”