Vlaams Belang wil bindend referendum invoeren

Het Vlaams Belang wil dat kiezers zich voortaan kunnen uitspreken in bindende referenda. “Het referendum is de meest rechtstreekse vorm van democratie die men zich kan indenken”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, die een voorstel van verklaring indiende om de Grondwet met het oog hierop te herzien. “Niet-bindende volksraadplegingen zoals die nu bestaan volstaan niet om de burger optimaal in het democratische gebeuren te betrekken.”

“Dit land heeft enkel enige ervaring met niet-bindende bevragingen, waarbij de bevolking om advies gevraagd wordt”, aldus Pas. “Naar het voorbeeld van Zwitserland, een land waarvan België op het vlak van democratie nog veel kan leren, wil het Vlaams Belang een zogenaamd imperatief of decisief referendum invoeren. De kiezers wordt dan een echt beslissingsrecht over een bepaalde materie toegekend.”

“Enkel een bindend referendum kunnen zorgen voor een optimale democratische participatie van de burger”

“Dat de bevolking reeds bij de verkiezingen haar wil te kennen heeft kunnen geven, is een vals argument”, vervolgt Pas. “En niet alleen omdat er in dit land met verkiezingsuitslagen al lang geen enkele rekening wordt gehouden. Zo worden we geleid door een paars-groene ploeg met zeven niet-verkozen excellenties en waarvan de zevende partij de premier levert. Maar ook omdat de bevolking zich in een referendum kan uitspreken over één enkel punt en op die manier een beleidskeuze kan maken die los staat van verkiezingen. Het betrekt de burger dus rechtstreeks bij een beleid. Bij verkiezingen, waar men de keuze heeft tussen verschillende partijen die elk een volledig programma voorleggen, is dat veel vager.”

“En het argument dat kiezers niet in staat zouden zijn een oordeel te vellen over ingewikkelde vraagstukken slaat ook nergens op”, merkt Pas tot slot op. “Alsof diezelfde kiezers dan wel in staat zouden zijn om bij verkiezingen een weloverwogen keuze te maken tussen de diverse ingewikkelde en technische programma’s.”