Kostprijs repatriëring Syriëstrijders wordt niet meegedeeld

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat de regering weigert correct te communiceren over de repatriëring van Syriëstrijders. “Het volstaat blijkbaar nog niet dat de paars-groene regering deze misdadige creaturen opnieuw op onze samenleving loslaat”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Ze ontzegt ze diezelfde samenleving nu ook het recht om te weten wat dit onverantwoorde beleid haar heeft gekost.”

Eind juni besliste de regering andermaal een stel Syriëgangsters en hun kroost naar België terug te halen. Ook tweeëneenhalve maand later bestaat er nog altijd de grootste onduidelijkheid over wat deze operatie precies heeft gekost. “Toen ik op 5 juli eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) over de totale kostprijs van deze operatie ondervroeg, wilde hij enkel informatie geven over het departement dat onder zijn bevoegdheid viel, namelijk Buitenlandse Zaken, en verwees hij voor het overige door naar de ministers van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken”, aldus Pas. “Dat was een blijk van manifeste onwil, want het is uiteraard ondenkbaar dat een regeringsleider niet op de hoogte zou zijn van de totale kostprijs van deze operatie.”

“De communicatie over het schandaal van de repatriëring is al een schandaal op zich”

“Doch daar bleef het niet bij. Geconfronteerd met de manifeste onwil van De Croo, begon ik dan maar zelf te puzzelen en stelde ik de vraag aan de verschillende vakministers”, vervolgt Pas. “Terwijl het antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nog altijd op zich laat wachten, liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) weten dat ze hierover geen informatie mag geven om vervolgens te verwijzen naar… het antwoord van de eerste minister. Terwijl premier De Croo dus zegt dat we bij de verschillende vakministers moeten zijn, verwijst een van zijn vakministers naar de eerste minister. In plaats van in een puzzel ben ik eerder in een pingpongspel terechtgekomen.”

Ondertussen bestaat er enkel over de kostprijs voor het departement Buitenlandse Zaken en Defensie duidelijkheid. De kostprijs voor de inzet van Defensie alleen al kostte voor alle duidelijkheid meer dan 1.150.000 euro. “Wat de totale kostprijs betreft, blijft het evenwel tasten in het duister”, besluit Pas. “De repatriëring op zich was al een grof schandaal. Door niet correct te communiceren over de kostprijs van deze wansmakelijke grap, breit ze een tweede schandaal aan het eerste.”