“Taalfaciliteiten in Vlaamse Rand worden beter afgeschaft”

De Franstalige minipartij DéFI wil een petitie lanceren voor de erkenning van de nationale minderheden in België. “Daarmee bedoelen ze ‘voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand die na enkele generaties nog steeds niet in staat bleken om Nederlands te leren’”, merkt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas op. “Als dit initiatief van de Vlamingenhaters van DéFI één iets bewijst, dan is het wel dat de taalfaciliteiten tot niets hebben gediend en dus beter per direct worden afgeschaft.

Met het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden verbinden de lidstaten zich ertoe hun nationale minderheden te beschermen en hen de mogelijkheid te geven hun taal en cultuur vrij te beleven. “Het gaat dan bijvoorbeeld om Basken en Catalanen binnen de Spaanse staat”, aldus Pas. “Maar in het geval van de Franstaligen in de Vlaamse Rand gaat het niet om een minderheid die in Vlaanderen woont, maar wel om een grote groep inwijkelingen die zich al decennialang weigert aan te passen, en die er na enkele generaties nog steeds niet in geslaagd is om Nederlands te leren.”

“De taalfaciliteiten zijn nergens goed voor, laat DéFi al maar eens beginnen met in Brussel de bestaande taalwetten te respecteren”

DéFI wil 25.000 handtekeningen verzamelen om in de Kamer een debat af te dwingen en de Belgische staat zonder voorwaarden de Kaderconventie van de Raad van Europa voor de bescherming van de minderheden te laten ratificeren. “De houding van DéFI is bijzonder cynisch”, vervolgt Pas. “Er zijn in dit land tal van wetten die de Franstaligen in de Vlaamse Rand bijzondere faciliteiten verlenen, net zoals er ook taalwetten zijn die de positie van de Nederlandstaligen in Brussel moeten beschermen. Maar laat het nu net de lokale DéFI-burgemeesters en schepenen zijn die de eersten zijn om de taalwetten in de hoofdstad met de voeten te treden.”

Het Vlaams Belang is dan ook niet onder de indruk van deze demarche van DéFI, die enkel nog maar eens onderlijnt dat na meer dan zestig jaar taalfaciliteiten voor Franstaligen, deze groep mensen er nog steeds niet in geslaagd is zich te integreren. “Deze absurde petitie van de nazaten van het FDF bewijst maar één ding”, besluit Pas. “En dat is niet dat België de franskiljons in de Rand als minderheid moet erkennen, maar wel dat de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand nergens toe hebben geleid, en maar beter direct kunnen afgeschaft worden. Laat ons daar maar eens over praten.”