Begrotingsakkoord: “Iedere moed om te hervormen ontbrak”

In een debat over het begrotingsakkoord in het VRT-programma de Zevende Dag heeft Barbara Pas haar collega-fractievoorzitters in de Kamer Servais Verherstraeten (cd&v) en Melissa Depraetere (Vooruit) met hun neuzen op de intrieste feiten gedrukt. “Structurele maatregelen ontbreken en met de huidige maatregelen wordt niemand fundamenteel geholpen”, aldus Pas. Een paar honderd euro op een factuur van gemiddeld 7.000 tot 9.000 euro, dat is alles.”

“De noodmaatregelen bekostigt men door te besparen op de eigen mensen”, stelt Pas vast. “Men beknibbelt op tijdskrediet, op ouderschapsverlof, maar men indexeert de belastingschalen niet mee. Nachten discussieert men over miljoenen, maar in de miljarden snoeit men niet.” Ook nu, in tijden van ernstige crisis, blijft de paars-groene regering weigeren te snoeien in de migratiefactuur, in de transfers en in het politieke systeem zelf.

“Eerste minister Alexander De Croo zei naar aanleiding van het begrotingsakkoord de mensen niet los te laten, en dat klopt: hij houdt ze in een wurggreep”

Het zit Pas vooral hoog dat zelfs in tijden van crisis iedere moed ontbreekt om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. “Wij waren van in het begin vragende partij om de btw op gas en elektriciteit permanent naar 6 procent te brengen. Dat doet men nu, maar het nieuwe accijnssysteem zal dat compenseren en daardoor gaan we nooit meer terug naar de lagere prijzen van 2019.”

Pas hekelde vooral het ontbreken van een fiscale hervorming, van een hervorming van de arbeidsmarkt, en van een voorbereiding van een staatshervorming. “Zelfs de kabinetsmedewerkers gaan nu al lopen omdat ze ondervinden wat het Vlaams Belang al jaren zegt, te weten dat er aan de andere kant van de taalgrens geen enkele bereidheid tot hervorming bestaat.”

Het Vlaams Belang vindt ook de totale onwil van de beleidspartijen om te besparen op het politiek systeem wraakroepend. “We hebben meermaals voorstellen ingediend om de partijdotaties te halveren. Van alle politici die nu roeptoeteren dat de partijdotaties verlaagd moeten worden was Jean-Marie Dedecker de enige die deze voorstellen gesteund heeft”, merkte Pas tot slot op. “Het eerste wat deze regering deed, was het budget voor de kabinetten met een kwart verhogen. Dat is de enige concrete maatregel die werd genomen om de werkgelegenheid naar boven te krijgen. Tot bijna 900 kabinetsmedewerkers.”