Voorstel verplicht nationaliteitsexamen bewijst doodsangst Nederlandstalige regeringspartijen

Zowel CD&V, Open VLD als Vooruit willen in navolging van het Vlaams Belang een verplicht ‘nationaliteitsexamen’ invoeren. “Dat de partijen waar we de afschuwelijke ‘Snel-Belgwet’ aan te danken hebben hier nu achter staan, maakt het echter weinig geloofwaardig”, zegt federaal fractieleidster Barbara Pas. “Het is immers zo goed als uitgesloten dat de Franstalige regeringspartijen dit zullen steunen. Het voorstel toont vooral de angst aan die de Nederlandstalige regeringspartijen hebben voor de afstraffing die hen bij de volgende verkiezingen te wachten staat.”

De CD&V heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend dat het verkrijgen van de Belgische nationaliteit afhankelijk maakt van het slagen voor een verplicht nationaliteitsexamen. Vorige zomer opperde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ook al dit idee. Om de nationaliteit te verkrijgen, moet de kandidaat met dit examen bewijzen dat hij voldoende kennis heeft over dit land, één van de drie landstalen en de gebruiken. In Nederland, Frankrijk en Duitsland bestaan er ook al soortgelijke examens. Het zouden de gemeenschappen zijn die de exacte inhoud van het nationaliteitsexamen bepalen. De volgende weken wordt het voorstel in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken besproken. Regeringspartijen Open VLD en Vooruit hebben al aangegeven dat zij achter het voorstel staan. 

“GOED VOORSTEL, MAAR MET WEINIG KANS OP SLAGEN”

“Het Vlaams Belang is al veel langer voorstander van een dergelijk examen”, zegt Pas. “Dat de partijen waar we de afschuwelijke ‘Snel-Belgwet’ aan te danken hebben hier nu achter staan, maakt het echter weinig geloofwaardig. Het zijn net zij die ervoor gezorgd hebben dat iedereen, tot zelfs criminelen en terroristen, Belg kon worden zonder iets van voorwaarden of kennis van één van de landstalen.”

Voor Pas is het voorstel geen slechte zaak, maar moet de taalkennisvereiste een pak strenger. “Het examen mag enkel afgelegd worden in de taal van de woonplaats waar de kandidaat-Belg verblijft. Wie in Vlaanderen woont, moet dit in het Nederlands doen en niet in het Frans.”

Maar de kans dat het nationaliteitsexamen er ook echt komt, is klein. “Het is immers zo goed als uitgesloten dat de Franstalige regeringspartijen dit zullen steunen”, aldus Pas. “Zij zouden het liefst van al open grenzen hebben. Ik betwijfel ook ten zeerste dat de Nederlandstalige regeringspartijen een wisselmeerderheid met de oppositie durven sluiten.”

Dat er binnen de Vivaldi-regering nu plots stemmen opgaan voor een nationaliteitsexamen, heeft volgens het Vlaams Belang een andere reden. “Het komt niet toevallig net op het moment dat het Vlaams Belang een wetsvoorstel indiende om bindende integratietesten voor kandidaat-gezinsmigranten mogelijk te maken”, besluit Pas. “We hebben al vaker gezien dat wanneer traditionele partijen het spoor bijster zijn, zij voorstellen van het Vlaams Belang gaan overnemen. Het voorstel toont vooral de angst aan die de Nederlandstalige regeringspartijen hebben voor de afstraffing die hen bij de volgende verkiezingen te wachten staat.”