“Wil Fedasil segregatie al bevorderen nog voor men asiel krijgt?”

Het Vlaams Belang keurt de nieuwe HR-plannen binnen Fedasil“ten stelligste af”. Daar wil staatssecretaris Nicole De Moor(cd&v) zogenaamde‘inclusieve neutraliteit’ invoeren – lees: Fedasil-ambtenaren toelaten om een hoofddoek te dragen.“Dit is een volledig verkeerd signaal”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas.Niet alleen hoort onze overheid neutraal te zijn naar de buitenwereld toe, we promoten op die manier ook actief segregatie en tribalisme nog voor asielzoekers zelfs erkend zijn. Wat we vooral moeten signaleren is dat – eens erkend en asielfraude is uitgesloten – hier onze gebruiken en wetten gelden.”

Fedasil, de federale dienst die instaat voor asielopvang, zal vanaf nu het HR-begrip ‘inclusieve neutraliteit’ hanteren. Want zo’n wollige term concreet betekent, is niet direct af te leiden uit de term zelf, maar het komt er op neer dat Fedasil vanaf nu zal toelaten dat medewerkers een islamitische hoofddoek dragen.

VERKEERD SIGNAAL

“Dit is een volledig verkeerd signaal”, reageert Pas. “Niet alleen hoort onze overheid neutraal te zijn naar de buitenwereld toe, we promoten op die manier ook actief segregatie en tribalisme nog voor asielzoekers zelfs erkend zijn. Wat we vooral moeten signaleren is dat – eens erkend en asielfraude is uitgesloten – hier onze gebruiken en wetten gelden. Een islamitische hoofddoek, die de vrouw als ondergeschikt aan de man maakt, hoort daar niet bij.”

Het Vlaams Belang trekt de neutraliteit van de overheid dan ook door naar elke ambtenaar. “Vertegenwoordig je de overheid, dan vertegenwoordig je iedereen”, besluit Pas. “Een hoofddoek vertegenwoordigt evenwel een specifieke geloofsovertuiging, één die vrouwen beperkt in hun zelfbeschikking. In Iran moeten vrouwen vluchten omwille van de islamistische tirannie door de ayatollahs en de hoofddoekdictaten, maar hier gaan we dan weer diezelfde gebruiken binnen onze eigen overheidsdiensten invoeren en aanmoedigen. Overheidsdienst die nota bene net moeten werken met mensen op de vlucht. Hier werken we niet aan mee.”

Bron: Vlaams Belang

Foto: PalNws